Adviseurs

ing. L. Lankester (Léon)

Directeur

l.lankester@aabnl.nl    


Léon Lankester heeft een brede technische achtergrond en een zeer goed bedrijfskundig inzicht. Hij is dan ook sterk in het managen van complexe innovatieve projecten. Zijn kennis en ervaring maakt het mogelijk om projecten te bewaken, maar ook diep inhoudelijk aan te sturen om te komen tot realisatie waarbij de belangen van de opdrachtgever goed worden vertegenwoordigd. Als nevenfunctie is Léon lid van de Raad van Toezicht en Advies van de Stichting Platform Geothermie.

ing. A.G.M. Janssen (Aad) REV RT MRICS RV

Directeur / Makelaar o.g. / a.o.g. en bedrijfsbelangen

a.janssen@aabnl.nl    


Aad Janssen is makelaar onroerend goed en bedrijfsbelangen. Hij heeft bijzondere expertise op het gebied van het waarderen van ondernemingen en IP-rechten (Intellectueel Eigendomsrechten) in de glastuinbouw en daaraan gerelateerde bedrijven (veredelaars, exporteurs, toeleveranciers). Aad Janssen heeft in zijn carrière bemiddeld bij vele bedrijfsoverdrachten, zowel als onroerend goed als onderneming. Aad Janssen is zowel Recognised European Valuer en Register Makelaar/taxateur in onroerend goed als Register Valuator in bedrijfsbelangen.

E.J. van der Wel (Enitha)

Officemanager

e.vanderwel@aabnl.nl    


Enitha van der Wel is betrokken bij alle facetten van AAB. Zij ondersteunt de directie en commissaris, is betrokken bij bestuursvergaderingen van (tuinbouw)klanten, houdt zich bezig met personeelsmanagement en is de vraagbaak voor collega’s.

ing. H. Bax (Erik)

Hoofd Afdeling Energie & Adviseur Energie en CO2-emissie

e.bax@aabnl.nl    


Erik Bax heeft veel ervaring op het gebied van energie en subsidies. Hij adviseert vele bedrijven op het gebied van termijnposities, energieanalyses, begrotingen en CO2-emissie-zaken. De stimulering van energiebesparing en verduurzaming van de energievoorziening met de bijbehorende haalbaarheidsstudies zijn zaken waarover hij brede kennis heeft. Daarnaast heeft hij veel ervaring met het aanvragen van diverse subsidies zoals SDE+, MEI, en IMM en voert hij regelmatig overleg met overheden over de inhoud van diverse regelingen.

A.A. Hanemaaijer (Bram)

Energie & Management Adviseur

b.hanemaaijer@aabnl.nl    


Bram Hanemaaijer heeft door zijn (internationale) ervaring in de glastuinbouw een brede expertise opgebouwd. Voor meerdere bedrijven ondersteunt hij de directie als senior management consultant waarbij veel aandacht is voor de vorming van visie en strategie. Daarnaast houdt hij zich bezig met diverse energievraagstukken. Hij is gespecialiseerd in verduurzaming en toekomstvisies m.b.t. de energiebehoefte en het energieverbruik. Daarnaast heeft hij ook ruime ervaring op het gebied van samenwerkingsprojecten, restwarmte en aardwarmte.

B. Commandeur MSc (Bram)

Adviseur energie

b.commandeur@aabnl.nl    


Bram Commandeur werkt als adviseur energie aan diverse aspecten op het gebied van energie. Hij begeleidt en adviseert bedrijven bij contracting, termijnhandel, energieanalyses en begrotingen. Daarnaast voert hij operationele controles uit op o.a. facturering en dagelijkse energieposities.

ing. M.F.G.M. Dries (Marcel)

Adviseur energie

m.dries@aabnl.nl    


Marcel Dries kent de energiewereld vanuit verschillende perspectieven. Hij begeleidt en adviseert bedrijven bij contracting, termijnhandel, energieanalyses en begrotingen. Daarnaast voert hij operationele controles uit op o.a. facturering en dagelijkse energieposities. Hij is gespecialiseerd in zowel de techniek, onderhoud, lease- en koopcontracten van energie-installaties zoals WKK. Ook het opstellen van haalbaarheidsstudies voor restwarmte, stoomlevering, duurzame energie (b.v. aardwarmte en solar), verrekenconcepten voor tuinbouw- en industrieclusters behoren tot zijn expertises.

ir. S Koreneef (Sven)

Adviseur energie

s.koreneef@aabnl.nl    


Sven Koreneef werkt als adviseur energie aan diverse aspecten op het gebied van energie. Hij begeleidt en adviseert bedrijven bij contracting, termijnhandel, energieanalyses en begrotingen. Daarnaast voert hij operationele controles uit op o.a. facturering en dagelijkse energieposities. Hij is gespecialiseerd in de begeleiding en advisering over biedstrategieën op APX en onbalansmarkt.

ing. J.C. Vreugdenhil (Jaap)

Adviseur energie

j.vreugdenhil@aabnl.nl    


Jaap Vreugdenhil werkt als adviseur energie aan diverse aspecten op het gebied van energie. Hij begeleidt en adviseert bedrijven bij contracting, termijnhandel, energieanalyses en begrotingen. Daarnaast voert hij operationele controles uit op o.a. facturering en dagelijkse energieposities. Hij is gespecialiseerd in internationale energievraagstukken waarbij haalbaarheidsstudies, restwarmtevraagstukken en klimaatdata onmisbare elementen vormen.

ing. M.C. Peters (Martin)

Adviseur Energie

m.peters@aabnl.nl    


Martin Peters werkt als adviseur energie aan diverse aspecten op het gebied van energie. Hij begeleidt en adviseert bedrijven bij contracting, termijnhandel, energieanalyses, begrotingen en toepassing van duurzame energie. Daarnaast voert hij operationele controles uit op o.a. facturering en dagelijkse energieposities. Hij is gespecialiseerd in energielabels en energie-audits.

ing. A.J.N. van Ruijven (Alwin)

Hoofd Afdeling Vergunningen

a.vanruijven@aabnl.nl    


Alwin van Ruijven is creatief in het zoeken naar mogelijkheden om wensen binnen de regels van een bestemmingsplan te vervullen. Als deze mogelijkheden te beperkt zijn, neemt hij de leiding bij de bestemmingsplanwijziging. Daarnaast is hij een specialist op het gebied van milieuregelgeving voor glastuinbouwbedrijven. Daarbij gaat hij niet alleen het gesprek aan met overheden over de uitleg van de wet- en regelgeving, maar zoekt hij ook naar acceptabele oplossingen om emissies van water, stikstof, NOx, gewasbeschermingsmiddelen e.d. te verminderen.

I. Barendse (Ivo)

2D & 3D Modelleur

i.barendse@aabnl.nl    


Ivo Barendse werkt als 2D & 3D modelleur binnen ons ingenieursteam. Hij houdt zich bezig met de engineering, het ontwerp en de voorbereidende tekeningen van zowel (glas)tuinbouwprojecten als de technische installaties daaromtrent. Hij begeleidt het proces van schetsontwerp tot en met het definitieve ontwerp.

ir. T.C. Damen (Tjalling)

Architectonisch ontwerper

t.damen@aabnl.nl    


Tjalling Damen draagt zorg voor de uitstraling van bedrijfsgebouwen. Hij ontwerpt en werkt de ontwerpen uit van schets, 3D-visualisatie, vergunningsaanvraag tot en met het bestek. Ook verzorgt hij diverse grafische ontwerpen (logo, folders, presentaties e.d.). Omdat zijn werk veel raakvlakken heeft met de aanvraag van vergunningen, verzorgt hij vele soorten vergunningsaanvragen.

M.H.A. den Duijn (Michaël)

Adviseur ruimtelijke ordening en vergunningen

m.denduijn@aabnl.nl    


Michaël den Duijn houdt zich dagelijks bezig met diverse vergunningen en vraagstukken op het gebied van aardwarmte, omgekeerde osmose, milieu en ruimtelijke ordening. Hij begeleidt de processen en procedures en kan met zijn milieukundige en scheikundige achtergrond ook ondersteuning geven op gebied van bodemvraagstukken.

ing. K.N. Rodenburg (Krijn)

Adviseur vergunningen en milieu

k.rodenburg@aabnl.nl    


Krijn Rodenburg houdt zich dagelijks bezig met alles dat raakvlakken heeft met ruimtelijke ordening en milieu en heeft daarbij regelmatig contact met overheden zoals gemeentes, waterschappen, provincies en ministeries. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring in het aanvragen van allerhande omgevingsvergunningen en het maken van bijbehorende tekeningen en is de specialist op het gebied van geluid (advies, metingen en berekeningen). De laatste jaren heeft hij een specialisatie ontwikkeld op het gebied van aardwarmteprojecten en leidingnetwerken (warmte en stoom) en is daarbij o.a. de schakel tussen vergunningen en techniek.

ing. R.E. van der Wel (Ronald) MArch

Adviseur ruimtelijke ordening en vergunningen

r.vanderwel@aabnl.nl    


Ronald van der Wel heeft het proces van ontwerp tot realisatie van bedrijfsgebouwen in de vingers. Indien nodig neemt hij de leiding bij een bestemmingsplanwijziging om de ruimtelijke wensen van de opdrachtgever te kunnen realiseren. Door zijn brede kennis op het gebied van de ruimtelijke ordening en bouwkunde worden vergunningstrajecten praktisch en resultaatgericht doorlopen.

P.L. van Velden (Pieter)

Senior Projectmanager

p.vanvelden@aabnl.nl    


Pieter van Velden heeft zijn roots in de glastuinbouwtechniek waarin hij ruime (internationale) ervaring heeft opgedaan. De kunde om de financiële aspecten van verschillende technieken te betrekken bij investeringsbeslissingen maken hem tot een sparringpartner voor grote investeerders. Daarnaast is hij in staat om risico’s te inventariseren en te bewaken waardoor hij bij diverse projecten de schakel vormt tussen investeerder, directie en uitvoerende partijen.

R.J. Caron (René)

Adviseur / Projectleider

r.caron@aabnl.nl    


René Caron werkt als projectleider aan diverse technische vraagstukken van nationale en internationale glastuinbouw- en veredelingsbedrijven (kassen, bedrijfsruimten, verwarming, scherming, elektra, irrigatietechnieken). Hij is daarbij gespecialiseerd in de water- en elektrotechniek van glastuinbouwbedrijven.

R.J. Groen MSc (Robert Jan)

Adviseur / Projectleider

r.groen@aabnl.nl    


Robert Jan Groen kan adviseren bij de allround bouwbegeleiding voor zowel nieuwbouw als verbouwing. Met name werktuigbouwkundige vraagstukken en projecten van schetsontwerp tot realisatie met een specialisatie voor detail engineering, klimaatcellen, ZonPV-, aardwarmte installaties en warmtenetten behoren tot de uitvoering van zijn werkzaamheden.

ing. R.L. Groenewegen (Richard)

Adviseur / Projectleider

r.groenewegen@aabnl.nl    


Richard Groenewegen werkt als projectleider aan zeer uiteenlopende technische vraagstukken. Hij leidt nieuwbouw- en renovatieprojecten voor veredelings- en glastuinbouwbedrijven. Daarnaast heeft hij als technisch specialist ruime ervaring met aardwarmtewinning en warmtedistributie.

ir. A.M. Hanemaaijer (Anton)

Adviseur / Projectleider

a.hanemaaijer@aabnl.nl    


Anton Hanemaaijer zorgt er als projectleider voor dat de verschillende bouwkundige processen van vraag tot ontwerp en realisatie goed worden georganiseerd en bewaakt op gebied van kwaliteit, kosten en planning. Daarnaast wordt hij als architect uitgedaagd om ontwerpopgaven zo helder en functioneel mogelijk op te lossen en te zorgen dat de opdrachtgever trots is op het eindresultaat.

ing. P.N.A. Jansen (Peter)

Adviseur / Projectleider

p.jansen@aabnl.nl    


Peter Jansen kan adviseren bij de allround bouwbegeleiding voor zowel nieuwbouw als verbouwing. De bouwkundige vraagstukken en projecten van schetsontwerp tot realisatie met een specialisatie voor klimaatbeheersing behoren tot de uitvoering van zijn werkzaamheden.

ing. R.G. van Luijk (Ron)

Adviseur / Projectleider

r.vanluijk@aabnl.nl    


Ron van Luijk kan adviseren bij de allround bouwbegeleiding voor zowel nieuwbouw als verbouwing. De bouwkundige vraagstukken en projecten van schetsontwerp tot realisatie met een specialisatie voor verwarming behoren tot de uitvoering van zijn werkzaamheden.

ing. M. Rodenrijs (Maik)

Adviseur / Projectleider

m.rodenrijs@aabnl.nl    


Maik Rodenrijs is als projectleider gespecialiseerd in bouwkundige vraagstukken. Hij werkt aan (internationale) projecten en is daarbij betrokken van schetsontwerp tot realisatie.

ir. D. Roosegaarde Bisschop (Diederik)

Projectmanager

d.roosegaardebisschop@aabnl.nl    


Diederik Roosegaarde Bisschop begeleidt als projectmanager o.a. complexe (rest)warmte- en geothermie projecten. Hij heeft een mijnbouwkundige opleiding en werkervaring in de mijnbouwindustrie. Hij houdt zich bezig met alle facetten omtrent de ondergrond en de link naar het bovengrondse gedeelte van (rest)warmte- en geothermie projecten.

C.B.J. Zwinkels (Carel)

Adviseur / Projectleider

c.zwinkels@aabnl.nl    


Carel Zwinkels werkt als projectleider aan diverse technische vraagstukken van glastuinbouwbedrijven (kassen, bedrijfsruimten, verwarming, scherming, elektra, irrigatietechnieken). Hij is daarbij gespecialiseerd in de watertechniek van glastuinbouwbedrijven. Carel Zwinkels is tevens Level 1 gecertificeerd thermograaf, zodat hij op vakkundige wijze warmtebeelden kan maken en analyseren.

ing. A.N.A. van den Berg (Ad) REV RT

Makelaar o.g. / a.o.g.

a.vandenberg@aabnl.nl    


Ad van den Berg is makelaar onroerend goed. Naast taxaties, aan- en verkoop, aan- en verhuur beschikt hij over bijzondere expertise op het gebied van projectontwikkeling in de breedste zin van het woord. Een onderdeel hiervan is het uitwerken van haalbaarheidsstudies voor zowel nationale als internationale tuinbouwprojecten. Ad van den Berg is Register Makelaar Taxateur en Recognised European Valuer.

J.J.M. van der Knaap (Jacques) REV RT

Makelaar o.g. / a.o.g.

j.vanderknaap@aabnl.nl    


Jacques van der Knaap is makelaar onroerend goed en gespecialiseerd in aan- en verkoop, taxatie, en pacht- en onteigeningszaken. Naast het opstellen van taxatierapporten en bemiddeling bij transacties, adviseert hij met name ondernemers over diverse onderwerpen die te maken hebben met onroerend goed. Jacques van der Knaap is Register Makelaar Taxateur en Recognised European Valuer.

R.J.H. van Kester (René) RT

Makelaar o.g. / b.o.g.

r.vankester@aabnl.nl    


René van Kester is makelaar onroerend goed en gespecialiseerd in aan- en verkoop, taxatie, pacht- en onteigeningszaken. In de afgelopen jaren heeft hij bemiddeld bij vele transacties. Hij heeft bijzondere expertise op tuinbouwgebied en dan met name glastuinbouw en commercieel vastgoed. René van Kester is Register Makelaar Taxateur.

ing. R.S. Heikens (Robert)

Projectmanager

r.heikens@aabnl.nl    


Robert Heikens is Projectmanager en houdt zich onder andere bezig met technisch bedrijfskundige zaken. Hij heeft een omvangrijke energie-technische kennis en projectmanagement ervaring op het gebied van (rest)warmteprojecten en warmtekrachtkoppelingen. Robert houdt zich dankzij zijn ervaring en netwerk in het buitenland eveneens bezig met het uitwerken van (internationale) haalbaarheidsstudies en project ontwikkeling.

R.J. van den Nouweland (René) B Ec

Adviseur Bedrijfskunde

r.vandennouweland@aabnl.nl    


René van den Nouweland is Adviseur Bedrijfskunde. Door zijn ruime bancaire ervaring is hij gespecialiseerd in het oplossen van financiële vraagstukken bij ondernemers in de glastuinbouw. Onderdelen hiervan zijn het doorrekenen van investeringsplannen en het uitwerken van haalbaarheidsstudies voor (internationale) tuinbouwprojecten. Daarnaast adviseert hij ondernemers met het aanvragen van diverse subsidies.

J. van den Nouweland (Janine)

Secretarieel Medewerkster

j.vandennouweland@aabnl.nl    


Janine van den Nouweland is medewerkster op het secretariaat en draagt zorg voor de beantwoording van de telefoon en het verzenden van de diverse correspondentie namens de adviseurs. Daarnaast ondersteunt zij haar collega’s bij de naleving van het NEN-EN-ISO 9001-certificaat.

K.E.M. Prins-Arkesteijn (Kareen)

Secretarieel Medewerkster

k.prins@aabnl.nl    


Kareen Prins is medewerkster op het secretariaat en draagt zorg voor de beantwoording van de telefoon en het verzenden van de diverse correspondentie namens de adviseurs. Daarnaast ondersteunt zij haar collega’s van de afdeling Techniek.

S. Vastenburg (Sharona)

Secretarieel medewerkster

s.vastenburg@aabnl.nl    


Sharona Vastenburg is medewerkster op het secretariaat, draagt zorg voor de beantwoording van de telefoon, ontvangt de bezoekers en zorgt voor verzending van diverse correspondentie namens de adviseurs. Daarnaast is zij gediplomeerd BHV’er binnen ons kantoor.

F.H. Maat (Frank)

Administrateur

f.maat@aabnl.nl     


Frank Maat houdt zich bezig met de gehele financiële administratie en personeelsadministratie. Hij verstuurt de facturen naar klanten en zorgt voor de betalingen aan de leveranciers.

C. de Groot (Claire)

Secretarieel medewerkster

c.degroot@aabnl.nl    


Claire ondersteunt de officemanager bij alle voorkomende werkzaamheden, van agendabeheer en telefoongesprekken tot het uitwerken van diverse documenten.

ing A.N.T. van Marrewijk (Bram)

Oprichter / commissaris

b.vanmarrewijk@aabnl.nl