Is uw WKK klaar voor de toekomst? Adviseurs      < Terug

Locatie:
Nederland

meer informatie

Is uw WKK klaar voor de toekomst?

Veel bedrijven hebben in de periode 2005 – 2009 geïnvesteerd in WKK en hiervoor diverse contracten afgesloten. Onderhoudscontracten lopen veelal af na 10 of 12 jaar. Leasecontracten zijn vrijwel altijd voor 10 jaar afgesloten.
Voorts gelden met ingang van 2017, met een uitloop van maximaal 2 jaar, strengere emissienormen waaraan niet alle WKK’s op dit moment voldoen.

Onderhoud en revisie
In veel gevallen is het zinvol om het onderhoudscontract te verlengen en zo nodig (op termijn) een revisie uit te voeren. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden zoals:
- Een volledige revisie waarbij de levensduur van de WKK wordt verdubbeld
- Een volledige revisie in combinatie met upgrade naar de laatste stand der techniek en een lager gasverbruik
- Een beperkte revisie waarbij de levensduur met circa 30% wordt opgerekt
- Geen revisie en doordraaien tot de oorspronkelijke levensduur.

Afhankelijk van uw situatie, de huidige urenstand van de WKK en het verwachte aantal draaiuren per jaar, kunnen wij de best passende oplossing voor u doorrekenen en u in het traject van aanvraag en aanbesteding ondersteunen.

Lease overeenkomst
Voor lease overeenkomsten zien wij dat een verlenging tot maximaal 3 jaar vaak gunstiger uitpakt dan te kiezen voor één van de twee opties die in het contract genoemd zijn: de WKK overnemen of de WKK laten verwijderen. Wij kunnen u adviseren bij het maken van de juiste keuze.

Rookgasreiniger of DeNOx? 
Is uw WKK installatie nog niet voorzien van een rookgasreiniger of DeNOx installatie en is reductie van het gasverbruik onder 284 m3/h niet haalbaar of wenselijk, dan is tenminste een DeNOx installatie nodig om door te mogen draaien met de WKK. Inmiddels hebben wij diverse trajecten begeleid waarbij wij ook andere partijen hebben ingezet dan de WKK leverancier. Ook kunnen wij u van dienst zijn bij het maken van een onderbouwde keuze tussen een volledige rookgasreiniger geschikt voor CO2 doseren of een DeNOx installatie. Krijgt u komende periode hiermee te maken dan helpen wij u daar graag bij.

Meer informatie
Wilt u meer weten m.b.t. het toekomstbestendig maken van uw WKK of wilt u een afspraak maken voor een adviesgesprek dan kunt u contact opnemen met:
Marcel Dries, bereikbaar op:
Telefoonnummer: 0174-637637
E-mail: m.dries@aabnl.nl