Laatste kans op MIA/Vamil voor waterzuivering Adviseurs      < Terug

Locatie:
Nederland

meer informatie

Laatste kans op MIA/Vamil voor waterzuivering

Per 1 januari 2018 geldt een verplichte zuivering van restwaterstromen. Zuiveringsinstallaties moeten dan de gewasbeschermingsmiddelen met minimaal 95% verwijderen uit het te lozen water. Het betreft drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater (indien gespoeld met drain- of bemest gietwater).

In 2017 is het nog mogelijk om een investering in waterzuivering te melden voor de MIA/Vamil. Het gaat om een installatie die bestemd is voor: 
het tegengaan van de emissie van ontsmettings- of gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater door:
1. het opvangen of recyclen van het verontreinigde water en vervolgens dit verontreinigde water afvoeren naar een afvalverwerker en bestaande uit een opvangvoorziening en apparatuur ter voorkoming van emissie van verontreinigingen;
2. of het ter plaatse zuiveren met een zuiveringsinstallatie die gewasbeschermingsmiddelen verwijdert met een rendement van ten minste 95% en bestaande uit een opvangvoorziening en een waterzuiveringsinstallatie.

Voor bedrijven die vanwege deelname aan een watercluster uitstel hebben verkregen voor de zuiveringsplicht kan de overheid nog een uitzondering maken waardoor melding voor de MIA/Vamil langer mogelijk wordt, dit is pas duidelijk als de MIA/Vamil regeling voor 2018 gepubliceerd is.

Investeringen die onder de MIA/Vamil vallen dienen binnen 3 maanden na aangaan van de aankoopverplichting te worden gemeld bij RVO. Het MIA percentage voor bovengenoemde installaties bedraagt 36% en 75% van de aanschafwaarde komt in aanmerking voor de Vamil.

Meer informatie
Indien u meer informatie wenst over de MIA/Vamil, kunt u contact opnemen met:
René van den Nouweland, bereikbaar op:
Telefoonnummer: 0174-637637
E-mail: r.vandennouweland@aabnl.nl