Aardwarmte Vogelaer Ingenieurs      < Terug

Locatie:
Poeldijk, Westland

Teelt:
Geothermieproject voor diverse teelten


Diepte: boring tot circa 2500 meter

meer informatie

Aardwarmte Vogelaer

Na jarenlange voorbereiding is in 2016 gestart met de realisatie van geothermieproject Aardwarmte Vogelaer. De verwachting is dat de aan de Wateringseweg gelegen geothermiecentrale en het aan te leggen warmtedistributienet eind 2016 in gebruik kan worden genomen door de zeven deelnemende glastuinbouwbedrijven.

In de zomer van 2016 zijn zowel de productieput en de injectieput geboord. Beide bronnen liggen op een diepte van ca 2.500 meter. Vanuit de productieput wordt het warme bronwater van circa 85 graden opgepompt, waarna het afgekoelde water weer via de injectieput wordt teruggepompt in de zandlaag. De onttrokken warmte uit dit water wordt benut om de glastuinbouwbedrijven op een duurzame manier te verwarmen. Op deze manier verwachten de aangesloten tuinbouwbedrijven jaarlijks circa 23 kilo ton minder C02 uit te stoten en meer dan 13 miljoen m3 aardgas te besparen. Dit staat gelijk aan het verbruik door ongeveer 8.000 huishoudens.

Met het realiseren van project Aardwarmte Vogelaer en het toepassen van de aardwarmte uit de geothermiecentrale, hebben Optiflor, Fachjan, Kwekerij Apartus, Amazone Plants, Gebr. Grootscholten Handelskwekerij, Kwekerij Barendse en Zuidgeest Growers als deelnemende bedrijven een bewuste keuze gemaakt voor het duurzaam telen van hun producten en het bijdragen aan een schonere en gezondere toekomst.

AAB is betrokken bij een groot aantal facetten binnen dit project. Vrijwel alle afdelingen binnen AAB leveren een bijdrage aan Aardwarmte Vogelaer. Zo hebben wij o.a. zorggedragen voor de benodigde vergunningen, goedkeuringen en ontheffingen; het maken van verschillende ontwerpen voor o.a. civieltechnische inrichting van de boorlocatie, geothermiecentrale, pompgebouw en warmtenet ; begeleiding van aanbestedingen en doen wij de directievoering tijdens de uitvoeringsfase.

Op de website www.aardwarmtevogelaer.nl is meer informatie te vinden.