Nieuwbouw P. van der Haak Handelskwekerij Ingenieurs      < Terug

Locatie:
's-Gravenzande, Westland

Teelt:
productie van uitgangsmateriaal van Pelargonium

meer informatie

Nieuwbouw P. van der Haak Handelskwekerij

In 2015 heeft AAB opdracht gekregen voor het ontwikkelen van een kwekerij voor de productie van uitgangsmateriaal van Pelargonium. Na sloop van oude opstanden en een reconstructie waarbij meerdere woningen zijn uitgeplaatst kon recht tegenover de bestaande locatie van P. van der Haak Handelskwekerij in ‘s-Gravenzande een moderne kwekerij van 32.000 m² gerealiseerd worden.

Het project bestaat uit twee delen: 24.000 m² kas met een kolomhoogte van 6 meter en 8.000 m² kas annex verwerkingsruimte. De kolomhoogte van deze kas is 9 meter. De ‘lage’ kas is uitgerust met 8 afdelingen, waarbij in iedere afdeling een eigen klimaat gerealiseerd kan worden. 
De ‘hoge’ kas is uitgevoerd met een 2e teeltlaag. Onder deze laag is de verwerkingsruimte voor steksteken, sorteren en afleveren. Tevens is onder de 2e teeltlaag de watertechnische ruimte ondergebracht alsmede de sanitaire en kleedruimtes.
Voor de opslag en recirculatie van het watergeefsysteem is onder de hoge kas een betonnen waterkelder gerealiseerd met 6 secties van elk 250 m3 groot.

Het gehele bedrijf is voorzien van gehard diffuus glas met AR-coating, 3 scherminstallaties, een onder- en bovennet verwarmingssysteem, een eb- en vloedinstallatie, een beregeningsinstallatie en een belichtingsinstallatie met een lichtniveau van 80 µmol/m2/s. Daarnaast draait er binnen de kas een intern container transportsysteem voorzien van eb- en vloedcontainers. Door een hoge mate van automatisering kunnen middels dit systeem containers op iedere gewenste plek in de kas ingevoerd worden. Door toepassing van geïntegreerde liften kan ook de 2e teeltlaag worden bereikt.

Naast bovengenoemde faciliteiten is er tevens een onder architectuur van AAB ontworpen bedrijfsruimte met kantoor, kantine, sanitaire ruimtes en expeditie ruimte gerealiseerd alsmede een ketelhuis. Het ontwerp van de bedrijfsruimte is in samenwerking met Eekhout Bouw tot standgekomen. Tevens hebben zij de bouw van de bedrijfsruimte voor hun rekening genomen.

Geheel conform planning zijn in week 50, 2016 de eerste plantjes in de afdeling gegaan.

Foto's van bedrijfsruimte met dank aan Eekhout Bouw.