SDE+ 2017 subsidieaanvraag Adviseurs      < Terug

Locatie:
Nederland

meer informatie

SDE+ 2017 subsidieaanvraag

Voor 2017 wordt in totaal € 12 miljard beschikbaar gesteld als budget voor de SDE+ 2017. Dit budget wordt net als in 2016 beschikbaar gesteld in twee openstellingsrondes van ieder € 6 miljard.

De SDE+ is een exploitatiesubsidie, waarbij het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt vergoed over een periode tot 15 jaar. De hoeveelheid subsidie is afhankelijk van de categorie, de marktprijs van fossiele energie en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie.

De SDE+ kent de categorieën Geothermie, Wind, Biomassa, Thermische conversie, Vergisting, Water en Bij- en meestook van biomassa.

SDE+ 2017 op hoofdlijnen
- Er zijn twee openstellingsrondes met elk een integraal budgetplafond. € 12 miljard budget in 2 rondes van 6 miljard.
- De voorjaarsronde van de SDE+ 2017 wordt opengesteld op 7 maart 2017.
- De voorjaarsronde bestaat uit 3 fasen, de goedkoopste categorieën kunnen als eerste inschrijven.
- De maximale aanvraagbedragen zijn verlaagd t.o.v. de SDE+ 2016
- De correctiebedragen en basisenergieprijzen zijn verlaagd.
- Bij- en meestook van Biomassa wordt vermoedelijk niet opnieuw opengesteld. Dit is afhankelijk van de hoogte van de beschikkingen in deze categorie in de najaarsronde van de SDE+ 2016.

SDE+ subsidieaanvraag indienen
Indien u een SDE+ 2017 subsidieaanvraag in wilt dienen, adviseren wij u ruim van te voren met de voorbereidingen te beginnen. Met name de aanvraag van de benodigde vergunningen moet tijdig plaatsvinden. Uiteraard helpen wij u graag met de aanvraag.

Meer informatie
Indien u meer informatie wenst over de SDE+ 2017, kunt u contact opnemen met:
René van den Nouweland, bereikbaar op:
Telefoonnummer: 0174-637637
E-mail: r.vandennouweland@aabnl.nl