Opstellen Businessplan Adviseurs      < Terug

Opstellen Businessplan

Heeft u investeringsplannen? Een goed financieel plan is hierbij absolute noodzaak en wordt tevens door de bank gevraagd bij een financieringsaanvraag. AAB heeft de kennis in huis om dit plan voor u op te stellen.

De eerste stap in het plan is een goed onderbouwde investeringsbegroting. AAB is in staat om voor u een gedegen begroting op te stellen rekening houdend met de actuele marktprijzen. Uw financiële positie wordt vervolgens in beeld gebracht en een passende financieringsvorm wordt opgesteld. Hierbij worden ook de mogelijkheden voor subsidies en groenfinanciering beoordeeld. Een exploitatiebegroting geeft inzicht in de verwachte kosten en opbrengsten na de geplande investeringen. Een gedegen liquiditeitsbegroting zorgt dat een eventuele piek kredietbehoefte tijdig in beeld is en voorkomt onaangename verrassingen voor u en uw financier. 
Met het businessplan bent u in staat een goed onderbouwd besluit te nemen over uitvoering van uw investeringsplannen.

Vervolgens kunt u dit plan voorleggen aan uw bank voor het verkrijgen van financiering. Middels dit plan levert u alle informatie aan die de banken nodig hebben om een besluit te nemen over de financieringsaanvraag.

Meer informatie
Indien u meer informatie wenst over het opstellen van een businessplan, kunt u contact opnemen met:
René van den Nouweland, bereikbaar op:
Telefoonnummer: 0174-637637
E-mail: r.vandennouweland@aabnl.nl