EHG en SDE+ subsidie 2020 27 Mar, 2020    < Terug

house

EHG subsidie 2020
Op dit moment is de EHG subsidieregeling open. Deze subsidie is tot en met 30 juni opengesteld.

Met de subsidie Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) kunnen glastuinbouwondernemers en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwbedrijven energiebesparende maatregelen nemen.  Het budget is in 2020 verhoogd naar € 15 miljoen, wat natuurlijk een positieve ontwikkeling is.

Er kan subsidie aangevraagd worden voor de volgende investeringen:
-      Een tweede energiescherm
-      Aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster
-      Aansluiting op een biogas- of koolstofdioxidenetwerk of -cluster
-      Een luchtbehandelingssysteem

De EHG subsidie bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten.

SDE+ subsidie 2020
Ook de SDE+ subsidie 2020 is op dit moment open. De SDE+ is een exploitatiesubsidie en met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een duurzame energievoorziening in Nederland.  De SDE+ subsidie is nog tot en met 2 april open.  Het budget bedraagt € 4 miljard. Categorieën waarvoor SDE+ aangevraagd kan worden zijn:
-      Geothermie
-      Zon-PV en Zonthermie
-      Biomassa
-      Waterkracht
-      Wind op land

Meer informatie
Indien u meer informatie wenst over de EHG of SDE+ subsidie of 1 van deze subsidies wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met:
René van den Nouweland, bereikbaar op:
Telefoonnummer: 0174-637637
E-mail: r.vandennouweland@aabnl.nl

 

Als u deze melding afsluit of deze website verder bezoekt, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Lees hier meer erover. Akkoord

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies beschadigen uw computer niet en maken geen inbreuk op uw privacy.
Er zijn diverse soorten cookies. Voor de functionele en technische cookies is geen toestemming vereist. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de website of ter verbetering ervan. U kunt denken aan inloggegevens of het plaatsen van een product in een winkelmandje (hetgeen niet voor deze website van toepassing is). De functionele en technische cookies worden ook wel gezien als noodzakelijke cookies.

Er zijn ook analytische cookies welke wij wel gebruiken. Dit heeft betrekking op de gegevensverzameling via Google Analytics. Hiermee krijgen wij inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Met Google Analytics is een verwerkersovereenkomst van toepassing en wij hebben Google expliciet geen goedkeuring gegeven voor het gebruik van uw gegevens ten behoeve van derden of Google zelf. De advertentie- en remarketingopties hebben wij uitgeschakeld (deze zijn bijvoorbeeld nodig voor AdWords). Daarnaast hebben wij uw IP adres geanonimiseerd.

Het is mogelijk om cookies uit te schakelen en/of te verwijderen. De informatie hierover en welk stappenplan u dient te volgen, vindt u terug via de website van Consumentenbond https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen