Mogelijkheden om gevolgen corona crisis te dempen 07 Apr, 2020    < Terug

house

Er zijn verschillende mogelijkheden om de gevolgen van de Coronacrisis enigszins te dempen. Onder andere vanuit de overheid zijn er tal van regelingen beschikbaar gesteld. Uiteraard is het belangrijk om hier maximaal gebruik van te maken.

Verlagen contractwaarde elektriciteit
Eerder hebben wij gemeld dat u de contractwaarde voor de inkoop van elektriciteit kunt verlagen nu het belichtingsseizoen ten einde is. Als u er tevens voor zorgt dat u zelf tijdig de contractwaarde weer verhoogt voordat u weer gaat belichten boekt u geen overschrijding en kunt u in de tussenliggende periode gebruik maken van een lagere contractwaarde. Daarmee realiseert u een kostenbesparing. Dit geldt voor de aansluitcategorieën MS, MS/LS. Essentieel hierbij is dat u de gewenste verhoging op tijd weer aangeeft omdat er anders wel sprake is van een overschrijding. Voor deelmarkten TS/MS en hoger geldt dat verlaging van de contractwaarde kan worden aangevraagd als er sprake is van gewijzigde bedrijfsomstandigheden die vooraf niet in redelijkheid hadden kunnen worden voorzien.

Westland Infra biedt u tot 10 april de gelegenheid om de contractwaarde alsnog met terugwerkende kracht tot 1 april aan te passen. Voorwaarde is dat de contractwaarde in de afgelopen 12 maanden niet verhoogd is (voor de aansluitcategorieën MS, MS/LS). Indien u niet weet of in de laatste 12 maanden een verhoging is doorgevoerd adviseren wij u om het wel aan te vragen, u ontvangt dan vanzelf bericht van de netbeheerder of het mogelijk is. Voor meer informatie over de werkwijze bij Westland Infra en het formulier zie: https://www.westlandinfra.nl/nieuws/mogelijkheden-verlagen-contractwaarde-elektriciteit

Ook bij andere netbeheerders kunt u verlaging aanvragen van contractcapaciteit. Bij Liander bijvoorbeeld gaat dit eenvoudig via Mijn Liander.

Ons advies is daarom per direct verlaging van de contractwaarde aan te vragen als uw belasting dat toelaat en om dat tijdig weer te verhogen zodra u dat nodig heeft. N.B. dat moet telkens per eerste van de maand. Uiteraard kunnen onze energieadviseurs u hierbij ondersteunen.

Uitstel ODE en energieheffing
Een van de maatregelen die het kabinet genomen heeft om bedrijven tijdelijk meer financiële ruimte te bieden is het uitstellen van energieheffing (EB) en opslag duurzame energie (ODE). Dit uitstel gaat altijd via uw energie leverancier. Leveranciers gaan hier verschillend mee om.

Powerhouse geeft aan dat zij de EB en ODE op de nota van april, mei en juni niet in rekening zullen brengen. Dit wordt dan later op de oktober nota alsnog in rekening gebracht.
Agro Energy geeft aan dat zij de EB en ODE op de nota van april, mei en juni niet in rekening zullen brengen. Dit wordt dan later alsnog in rekening gebracht, op de portal van Agro Energy zal te zien zijn hoe hoog het bedrag is dat wordt opgeschort.
Voor Vattenfall geldt dat zij in hun online omgeving een button hebben aangemaakt, waarmee u dit uitstel kunt aanvragen. Vattenfall stuurt in oktober een aanvullende nota voor het uitgestelde bedrag.

Ook bij het aanvragen van uitstel van EB en ODE zijn onze energieadviseurs u graag van dienst.

Generieke regelingen
1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

Sommige regeling zijn inmiddels beschikbaar (NOW) sommige regelingen moeten nog worden uitgewerkt. Het is belangrijk om schade vast te leggen, zodat aan te tonen is welke schade wordt geleden. Indien u vragen heeft, neem contact op met onze bedrijfskundigen.

Als u deze melding afsluit of deze website verder bezoekt, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Lees hier meer erover. Akkoord

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies beschadigen uw computer niet en maken geen inbreuk op uw privacy.
Er zijn diverse soorten cookies. Voor de functionele en technische cookies is geen toestemming vereist. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de website of ter verbetering ervan. U kunt denken aan inloggegevens of het plaatsen van een product in een winkelmandje (hetgeen niet voor deze website van toepassing is). De functionele en technische cookies worden ook wel gezien als noodzakelijke cookies.

Er zijn ook analytische cookies welke wij wel gebruiken. Dit heeft betrekking op de gegevensverzameling via Google Analytics. Hiermee krijgen wij inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Met Google Analytics is een verwerkersovereenkomst van toepassing en wij hebben Google expliciet geen goedkeuring gegeven voor het gebruik van uw gegevens ten behoeve van derden of Google zelf. De advertentie- en remarketingopties hebben wij uitgeschakeld (deze zijn bijvoorbeeld nodig voor AdWords). Daarnaast hebben wij uw IP adres geanonimiseerd.

Het is mogelijk om cookies uit te schakelen en/of te verwijderen. De informatie hierover en welk stappenplan u dient te volgen, vindt u terug via de website van Consumentenbond https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen