Bedrijfswaterplan glastuinbouwbedrijven Noord-Brabant verplicht per 1-1-2021 13 May, 2020    < Terug

house

Grondwateronttrekking Noord-Brabant
De waterschappen Brabantse Delta, Aa en Maas en De Dommel hebben het beleid voor grondwateronttrekkingen aangepast. Veel glastuinbouwbedrijven onttrekken grondwater om de gewassen van gietwater te kunnen voorzien. Daarom hebben veel glastuinbouwbedrijven een brief ontvangen waarin staat dat ze voor 1 januari 2021 over een bedrijfswaterplan moeten beschikken.

Wat is een Bedrijfswaterplan?
In het bedrijfswaterplan geeft de ondernemer aan welke waterbesparende en waterconserverende maatregelen het bedrijf al heeft genomen. Zo laat de aanvrager van de vergunning zien dat het bedrijf zuinig en bewust omgaat met water. Het aantal maatregelen hangt af van de omvang en locatie van de onderneming. In het bedrijfswaterplan staat ook waar nog winst te behalen is om zuiniger met water om te gaan en of er al nagedacht is over het maken van afspraken met anderen. Alle bedrijven met glastuinbouw, container- en substraatteelt moeten voor 1 januari 2021 een goedgekeurd bedrijfswaterplan hebben. Want op 1 januari 2021 vervallen alle bestaande beregeningsvergunningen voor deze grondwateronttrekkingen.

Hoe wordt een bedrijfswaterplan opgesteld?
De huidige vergunning wordt vervangen door een melding (deze is eenvoudiger en sneller aan te vragen dan een vergunning) en een bedrijfswaterplan. De melding en het bedrijfswaterplan dient de ondernemer in bij het betreffende waterschap. AAB kan u ondersteunen in het opstellen van het bedrijfswaterplan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Michaël den Duijn, bereikbaar op:
Telefoonnummer: 0174-637 637
E-mail: m.denduijn@aabnl.nl

Als u deze melding afsluit of deze website verder bezoekt, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Lees hier meer erover. Akkoord

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies beschadigen uw computer niet en maken geen inbreuk op uw privacy.
Er zijn diverse soorten cookies. Voor de functionele en technische cookies is geen toestemming vereist. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de website of ter verbetering ervan. U kunt denken aan inloggegevens of het plaatsen van een product in een winkelmandje (hetgeen niet voor deze website van toepassing is). De functionele en technische cookies worden ook wel gezien als noodzakelijke cookies.

Er zijn ook analytische cookies welke wij wel gebruiken. Dit heeft betrekking op de gegevensverzameling via Google Analytics. Hiermee krijgen wij inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Met Google Analytics is een verwerkersovereenkomst van toepassing en wij hebben Google expliciet geen goedkeuring gegeven voor het gebruik van uw gegevens ten behoeve van derden of Google zelf. De advertentie- en remarketingopties hebben wij uitgeschakeld (deze zijn bijvoorbeeld nodig voor AdWords). Daarnaast hebben wij uw IP adres geanonimiseerd.

Het is mogelijk om cookies uit te schakelen en/of te verwijderen. De informatie hierover en welk stappenplan u dient te volgen, vindt u terug via de website van Consumentenbond https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen