SDE++ subsidie 2020 13 Oct, 2020    < Terug

house

De SDE++ subsidie is een exploitatiesubsidie waarmee de overheid naast duurzame energieproductie nu ook CO2-reductie stimuleert.

De SDE++ regeling richt zich nu voor het eerst ook op andere technieken die bijdragen aan de reductie van CO2, in aanvulling op de productie van hernieuwbare energie. De SDE++ subsidie levert op deze wijze een belangrijke bijdrage aan het kosteneffectief realiseren van het streven van het kabinet naar 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990.

De SDE++ subsidie wordt opengesteld voor aanvragen van dinsdag 24 november 09.00 uur tot 17 december 17.00 uur. Er is een budget van € 5 miljard beschikbaar.

Categorieën waarvoor SDE++ aangevraagd kan worden zijn o.a.:
-      Geothermie
-      Zon-PV en Zonthermie
-      Biomassa 
-      Wind
-      Aquathermie
-      Daglichtkas 
-      Restwarmte
-      CO2- afvang en opslag

In tegenstelling tot de SDE+ vindt de rangschikking van de SDE++ aanvragen nu niet plaats op basis van het basisbedrag, maar op basis van de subsidie intensiteit per ton CO2 (€ / ton CO2). Dit wordt berekend met behulp van een CO2-emissiefactor per categorie.

De tarieven van de SDE++ zijn over het algemeen iets lager als de tarieven van de voorjaarsronde SDE+ 2020. Wel moet er voor verschillende categorieën rekening gehouden worden met een extra correctie vanwege financiële voordelen die voortkomen uit de productie van hernieuwbare energie.

Meer informatie
Indien u meer informatie wenst over een bepaalde subsidieregeling of een subsidie wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met:
René van den Nouweland of Henk Koenen, beiden bereikbaar op:
Telefoonnummer: 0174-637637
E-mail: r.vandennouweland@aabnl.nl   /  h.koenen@aabnl.nl

Als u deze melding afsluit of deze website verder bezoekt, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Lees hier meer erover. Akkoord

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies beschadigen uw computer niet en maken geen inbreuk op uw privacy.
Er zijn diverse soorten cookies. Voor de functionele en technische cookies is geen toestemming vereist. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de website of ter verbetering ervan. U kunt denken aan inloggegevens of het plaatsen van een product in een winkelmandje (hetgeen niet voor deze website van toepassing is). De functionele en technische cookies worden ook wel gezien als noodzakelijke cookies.

Er zijn ook analytische cookies welke wij wel gebruiken. Dit heeft betrekking op de gegevensverzameling via Google Analytics. Hiermee krijgen wij inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Met Google Analytics is een verwerkersovereenkomst van toepassing en wij hebben Google expliciet geen goedkeuring gegeven voor het gebruik van uw gegevens ten behoeve van derden of Google zelf. De advertentie- en remarketingopties hebben wij uitgeschakeld (deze zijn bijvoorbeeld nodig voor AdWords). Daarnaast hebben wij uw IP adres geanonimiseerd.

Het is mogelijk om cookies uit te schakelen en/of te verwijderen. De informatie hierover en welk stappenplan u dient te volgen, vindt u terug via de website van Consumentenbond https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen