Effectief projectmanagement en strategische samenwerking succesvol voor uitbreiding Pure Flavor® 25 Jun, 2021    < Terug

house

Medio 2020 breidde de in Canada gevestigde kasgroenteteler Pure Flavor® hun bestaande kasactiviteiten in Leamington, ON uit met nog eens 10 hectare (Fase II). Op het hoogtepunt van de wereldwijde pandemie zorgden de COVID-beperkingen voor een verscheidenheid aan uitdagingen, maar vanwege tijdig projectbeheer, flexibiliteit in de toeleveringsketen en inzet van alle aannemers, werd het kasproject op tijd voltooid en werden de eerste tomaten geplant in september 2020.

Tijdens de bouw van Fase II besloot het Pure Flavor®-team om te beginnen met de voorbereidingen voor de bouw van Fase III op dezelfde locatie.  Nog een uitbreiding van 10 ha., om aan de groeiende vraag naar jaarrond duurzaam geteelde groenten te kunnen voldoen. Vanwege de tijdige oplevering en algehele positieve ervaringen met de bouw van Fase II, heeft Pure Flavor® besloten om Fase III te bouwen met dezelfde partners, bestaande uit Havecon (kas, scherm en verwarming), Zwart Systems (irrigatie), Anchor Hydro (elektra & belichting), Honey Electric (computerbesturing) en AAB INT (technisch advies & projectmanagement).

In de late zomer van 2020 is de voorbereiding voor Fase III begonnen met als doel klaar te zijn voor een belichte teelt in de winter 2021-2022. Om tijdens de bouw geen vertraging op te lopen door vorst in de grond, is in het najaar gestart met de fundering van de constructie en de installatie van de ondergrondse leidingen, gevolgd door de montage van de staalconstructie die doorging in november en december. Met nog steeds wereldwijde beperkingen, de beperkte beschikbaarheid van internationaal (container)vervoer en de beperkte beschikbaarheid van sommige materialen, zorgde dit voor enkele uitdagingen tijdens het bouwproces. Door de inzet, flexibiliteit en medewerking van alle betrokken partijen verloopt het project volgens planning en wordt de gewenste plantdatum later deze zomer naar verwachting gehaald. Door Fase III volgens planning op te leveren, beschikt Pure Flavor® straks over het extra areaal dat ze nodig hebben om komende winter nog meer klanten in Noord-Amerika te kunnen voorzien van verse, gezonde en smakelijke tomaten.

“Het vergroten van ons areaal in Leamington maakt deel uit van ons strategisch groeiplan om aan de groeiende vraag van onze klanten te voldoen. Na een succesvol winterseizoen met Fase II, kijken we ernaar uit om Fase III deze komende winter tot leven te zien komen met nog meer verse groenten”, aldus Jamie Moracci, President, Pure Flavor®.

Het bouwen van een nieuw tuinbouwbedrijf is geen dagelijkse bezigheid voor een tuinbouwondernemer. AAB INT heeft specialisten die tuinbouwondernemers kunnen bijstaan ​​op het gebied van bedrijfskunde, (technisch) ontwerp en bestekken, projectmanagement, etc. Volgens Marc Vijverberg, projectmanager bij AAB INT, laat het Pure Flavor®-project zien dat strategische samenwerking gekoppeld aan goed projectmanagement, belangrijke factoren zijn voor de voortgang en het succes van een project. Voor een project als Pure Flavor®, dat in meerdere fasen gerealiseerd wordt, is het van belang dat vooraf het programma van eisen en het masterplan van het totale project helder zijn vastgelegd. Een goede voorbereiding, planning en projectorganisatie zijn belangrijke succesfactoren. AAB INT adviseerde en ondersteunde Pure Flavor® hierin.

“Pure Flavor® erkent de meerwaarde van strategische samenwerking en effectief projectmanagement. Het leidt tot een betere beheersing van planning, middelen en budget”, zegt Marc Vijverberg, projectmanager AAB INT. Met twee belangrijke uitbreidingen in minder dan een jaar tijd erkende Pure Flavor® de noodzaak van sterk projectmanagement om ervoor te zorgen dat het project aan de verschillende gewenste doelen zou voldoen. “Pure Flavor® heeft een projectmanager aangesteld, verantwoordelijk voor het totale project en de dagelijkse gang van zaken op de bouwplaats. Door te zorgen voor duidelijke communicatie naar alle betrokken partijen, ondersteunt dit alle aspecten van het project in positieve zin”, aldus Vijverberg. Met de aannemers wordt op regelmatige basis overlegd. Hoewel het in het begin een uitdaging was om iedereen bij elkaar te brengen, zien alle aannemers nu de waarde in van regelmatig overleg om ervoor te zorgen dat het project op schema ligt en om onverwachte haperingen in het proces te voorkomen. Door wekelijks samen te komen, worden eventuele conflicten in het planningsproces gesignaleerd en kan er tijdig actie worden ondernomen.

“We moeten ervoor zorgen dat iedereen dagelijks op dezelfde lijn zit, gezien de omvang, reikwijdte en het aantal partners dat bij dit project betrokken is. Het AAB-team is een goede partner voor ons geweest bij dit project”, zegt John Neufeld, projectmanager Pure Flavor®.

Marc Vijverberg is blij met de resultaten van het Pure Flavor®-project, maar alle lof gaat naar John Neufeld, de Pure Flavor® projectmanager en de verschillende aannemers waarmee hij samenwerkt.

Foto's: Pure Flavor®

Pure Flavor 2   Pure Flavor 3

Pure Flavor 4   Pure Flavor 6

Als u deze melding afsluit of deze website verder bezoekt, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Lees hier meer erover. Akkoord

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies beschadigen uw computer niet en maken geen inbreuk op uw privacy.
Er zijn diverse soorten cookies. Voor de functionele en technische cookies is geen toestemming vereist. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de website of ter verbetering ervan. U kunt denken aan inloggegevens of het plaatsen van een product in een winkelmandje (hetgeen niet voor deze website van toepassing is). De functionele en technische cookies worden ook wel gezien als noodzakelijke cookies.

Er zijn ook analytische cookies welke wij wel gebruiken. Dit heeft betrekking op de gegevensverzameling via Google Analytics. Hiermee krijgen wij inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Met Google Analytics is een verwerkersovereenkomst van toepassing en wij hebben Google expliciet geen goedkeuring gegeven voor het gebruik van uw gegevens ten behoeve van derden of Google zelf. De advertentie- en remarketingopties hebben wij uitgeschakeld (deze zijn bijvoorbeeld nodig voor AdWords). Daarnaast hebben wij uw IP adres geanonimiseerd.

Het is mogelijk om cookies uit te schakelen en/of te verwijderen. De informatie hierover en welk stappenplan u dient te volgen, vindt u terug via de website van Consumentenbond https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen