AAB specialist in onderzoeks- en laboratoriumruimten 29 Oct, 2021    < Terug

house

Sinds een aantal jaren zien we dat onze klanten steeds specifiekere kennis en werkzaamheden ontwikkelen, waarmee ook de eisen en wensen welke aan de huisvesting worden gesteld, veranderen.

Traditioneel bestond een project uit een kas en een bedrijfsruimte. In de afgelopen jaren is er steeds meer vraag naar specifieke onderzoeks- en laboratoriumruimten. Bij deze projecten is er een nauwe samenhang tussen de kas, onderzoeks- en laboratoriumruimten en klimaatkamers.
Deze samenhang kent meerdere facetten, zoals benodigd ruimtebeslag, logistiek, hygiëne (fytosanitair) en veiligheid. Wanneer een plan door AAB bouwkundig en ruimtelijk wordt uitgewerkt, wordt ook invulling gegeven aan de benodigde installaties.

Naast de technieken welke in kassen worden toegepast, worden ook specifieke installaties meegenomen in het ontwerp, zoals:
• Warmte- en koude opwekking
• Klimatiseren van laboratorium en klimaatkamers
• Luchtbehandeling (filteren, druk hiërarchie, capaciteit)
• Specifieke afzuiging voor zuurkasten, chemiekasten en dergelijke
• Waterbehandeling (proces, voedings-, osmose en demi-water)
• Specifieke gassen (aardgas, CO2, stikstof/ethyleen, perslucht, helium)
• Vuilwaterafvoer; eventueel ontsmet (bijv. d.m.v. autoclaaf)
• Stoom ten behoeve van ontsmetting of luchtbevochtiging

Het is een uitdaging om alle specifieke wensen te verwerken in een juist technisch ontwerp; AAB heeft ruime ervaring om dit tot een succesvol project te maken.
Daarnaast ontstaat er vaak een synergie tussen de verschillende functies binnen een project. Zo kan de warmtestroom welke vrijkomt bij opwekking van koude, veelal in de kas of bijbehorende kantoren worden benut. Waterinstallaties kunnen breed worden ingezet in zowel de kas als klimaatkamers.

Gezien de samenhang tussen gebouw, kas en installaties zijn er altijd meerdere uitvoerende partijen betrokken. Om het project tot een succes te maken is er veelal sprake van directievoering en projectmanagement door AAB, waarbij nauw wordt samengewerkt en gecommuniceerd met onze klant. Op deze wijze wordt een optimaal eindresultaat behaald op het kwalitatieve-, tijdsgebonden- en financiële vlak. AAB ontzorgt de klant van initiatiefase tot aan realisatie maar ook de nazorg wordt niet uit het oog verloren.


Bekijk enkele referentieprojecten: 
Enza Zaden
Beekenkamp
KP Holland

Als u deze melding afsluit of deze website verder bezoekt, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Lees hier meer erover. Akkoord

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies beschadigen uw computer niet en maken geen inbreuk op uw privacy.
Er zijn diverse soorten cookies. Voor de functionele en technische cookies is geen toestemming vereist. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de website of ter verbetering ervan. U kunt denken aan inloggegevens of het plaatsen van een product in een winkelmandje (hetgeen niet voor deze website van toepassing is). De functionele en technische cookies worden ook wel gezien als noodzakelijke cookies.

Er zijn ook analytische cookies welke wij wel gebruiken. Dit heeft betrekking op de gegevensverzameling via Google Analytics. Hiermee krijgen wij inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Met Google Analytics is een verwerkersovereenkomst van toepassing en wij hebben Google expliciet geen goedkeuring gegeven voor het gebruik van uw gegevens ten behoeve van derden of Google zelf. De advertentie- en remarketingopties hebben wij uitgeschakeld (deze zijn bijvoorbeeld nodig voor AdWords). Daarnaast hebben wij uw IP adres geanonimiseerd.

Het is mogelijk om cookies uit te schakelen en/of te verwijderen. De informatie hierover en welk stappenplan u dient te volgen, vindt u terug via de website van Consumentenbond https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen