Over AAB NL

L. Lankester (Léon) BEng

Directeur

info@aabnl.nl    


Léon Lankester heeft een brede technische achtergrond en een zeer goed bedrijfskundig inzicht. Hij is dan ook sterk in het managen van complexe innovatieve projecten. Zijn kennis en ervaring maakt het mogelijk om projecten te bewaken, maar ook diep inhoudelijk aan te sturen om te komen tot realisatie waarbij de belangen van de opdrachtgever goed worden vertegenwoordigd. Daarnaast focust Léon zich op de interne organisatie en innovaties.

A.G.M. Janssen (Aad) BASc REV RT MRICS RV

Directeur / Makelaar o.g. / a.o.g. en bedrijfsbelangen

info@aabnl.nl    


Aad Janssen is makelaar onroerend goed en transactiemanager Corporate Finance. Hij heeft bijzondere expertise op het gebied van het waarderen van ondernemingen en IP-rechten (Intellectueel Eigendomsrechten) in de glastuinbouw en daaraan gerelateerde bedrijven (veredelaars, exporteurs, toeleveranciers). Aad Janssen heeft in zijn carrière bemiddeld bij vele bedrijfsoverdrachten, zowel als onroerend goed als onderneming. Aad Janssen is zowel Recognised European Valuer en Register Makelaar/taxateur in onroerend goed als Register Valuator in bedrijfsbelangen.

E.J. van der Wel (Enitha)

Officemanager

info@aabnl.nl    


Enitha van der Wel is betrokken bij alle facetten van AAB en verantwoordelijk voor het officemanagent. Zij ondersteunt de directie, is betrokken bij bestuursvergaderingen van (tuinbouw)klanten, houdt zich bezig met IT, telefonie, personeelsmanagement en is de vraagbaak voor collega’s.

H. Bax (Erik) BASc

Adviseur Energie en CO2-emissie

info@aabnl.nl    


Erik Bax heeft veel ervaring op het gebied van energie en subsidies. Hij adviseert vele bedrijven op het gebied van termijnposities, energieanalyses, begrotingen en CO2-emissie-zaken. De stimulering van energiebesparing en verduurzaming van de energievoorziening met de bijbehorende haalbaarheidsstudies zijn zaken waarover hij brede kennis heeft. Daarnaast heeft hij veel ervaring met het aanvragen van diverse subsidies zoals SDE+, MEI, en IMM en voert hij regelmatig overleg met overheden over de inhoud van diverse regelingen.

T.F. van Aalst (Tim) BEng

Adviseur energie

info@aabnl.nl    


Tim van Aalst werkt als adviseur energie aan diverse aspecten op het gebied van energie. Hij begeleidt en adviseert bedrijven bij contracting, termijnhandel, energieanalyses en begrotingen. Hij is gespecialiseerd in de begeleiding en advisering voor het optimaal inzetten van installaties op de verschillende markten voor elektra. Daarnaast is hij gespecialiseerd in energiebesparing en heeft ruime ervaring op het gebied van besparingsonderzoeken als de energie-audit en informatieplicht energiebesparing.

M.F.G.M. Dries (Marcel) BEng

Adviseur energie

info@aabnl.nl    


Marcel Dries kent de energiewereld vanuit verschillende perspectieven. Hij begeleidt en adviseert bedrijven bij contracting, termijnhandel, energieanalyses en begrotingen. Daarnaast voert hij operationele controles uit op o.a. facturering en dagelijkse energieposities. Hij is gespecialiseerd in zowel de techniek, onderhoud, lease- en koopcontracten van energie-installaties zoals WKK. Ook het opstellen van haalbaarheidsstudies voor restwarmte, stoomlevering, duurzame energie (b.v. aardwarmte en solar), verrekenconcepten voor tuinbouw- en industrieclusters behoren tot zijn expertises.

S. J. Cretier (Sebastiaan) MSc

Adviseur Energie

info@aabnl.nl    


Sebastiaan Cretier begeleidt en adviseert bedrijven bij contracting, termijnhandel, energieanalyses, begrotingen en toepassing van duurzame energie. Daarnaast voert hij operationele controles uit op o.a. facturering en dagelijkse energieposities. Hij is gespecialiseerd in de dagelijkse en operationele energiehandel.

S. Koreneef (Sven) MSc

Adviseur energie

info@aabnl.nl    


Sven Koreneef werkt als adviseur energie aan diverse aspecten op het gebied van energie. Hij begeleidt en adviseert bedrijven bij contracting, termijnhandel, energieanalyses en begrotingen. Hij is gespecialiseerd in de begeleiding en advisering voor het optimaal inzetten van installaties op de verschillende markten voor elektra. Daarnaast is hij gespecialiseerd in energiebesparing en het uitvoeren van besparingsonderzoeken als de energie-audit en informatieplicht energiebesparing.

J.A.C. Tanke (Jeroen) MEng

Adviseur energie

info@aabnl.nl    


Jeroen Tanke werkt als adviseur energie aan diverse aspecten op het gebied van energie. Hij begeleidt en adviseert bedrijven bij contracting, termijnhandel, energieanalyses en begrotingen. Hij is betrokken bij de begeleiding en advisering voor het optimaal inzetten van installaties op de verschillende markten voor elektra en houdt zich bezig met energiebesparing.

J.C. Vreugdenhil (Jaap) BASc

Adviseur energie

info@aabnl.nl    


Jaap Vreugdenhil werkt als adviseur energie aan diverse aspecten op het gebied van energie. Hij begeleidt en adviseert bedrijven bij contracting, termijnhandel, energieanalyses en begrotingen. Daarnaast voert hij operationele controles uit op o.a. facturering en dagelijkse energieposities. Hij is gespecialiseerd in internationale energievraagstukken waarbij haalbaarheidsstudies, restwarmtevraagstukken en klimaatdata onmisbare elementen vormen.

L.A. van Os (Lars)

Adviseur energie

info@aabnl.nl    


Lars van Os begeleidt en adviseert bedrijven bij contracting, termijnhandel, energieanalyses, begrotingen en toepassing van duurzame energie. Daarnaast voert hij operationele controles uit op o.a. facturering en dagelijkse energieposities. Hij is gespecialiseerd in de dagelijkse en operationele energiehandel, waaronder ‘onbalans markt’.

A.J.N. van Ruijven (Alwin) BASc

Afdelingsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling

info@aabnl.nl    


Alwin van Ruijven is creatief in het zoeken naar mogelijkheden om wensen binnen de regels van een bestemmingsplan te vervullen. Als deze mogelijkheden te beperkt zijn, neemt hij de leiding bij de bestemmingsplanwijziging. Daarnaast is hij een specialist op het gebied van milieuregelgeving voor glastuinbouwbedrijven. Daarbij gaat hij niet alleen het gesprek aan met overheden over de uitleg van de wet- en regelgeving, maar zoekt hij ook naar acceptabele oplossingen om emissies van water, stikstof, NOx, gewasbeschermingsmiddelen e.d. te verminderen.

C.H. Wong (Chi) MSc

Architectonisch Ontwerper

info@aabnl.nl    


Chi Wong ontwerpt met name bedrijfsgebouwen en werkt de ontwerpen uit van schets naar 3D visualisaties. Daarnaast verzorgt Chi de vergunningsaanvragen en legt contact met de partijen die betrokken zijn waaronder overheden zoals gemeenten. Ook esthetische bouwbegeleiding behoort tot de taken van Chi.

J.D. Bakker (Jaco)

2D/3D Modelleur

info@aabnl.nl    


Jaco Bakker werkt voornamelijk als 3D modelleur binnen ons ingenieursteam. Hij houdt zich bezig met de engineering, het ontwerp en de voorbereidende tekeningen van zowel (glas)tuinbouwprojecten als de technische installaties daaromtrent. Hij begeleidt het proces van schetsontwerp tot en met het definitieve ontwerp.

T.C. Damen (Tjalling) MSc

Architectonisch ontwerper

info@aabnl.nl    


Tjalling Damen draagt zorg voor de uitstraling van bedrijfsgebouwen. Hij ontwerpt en werkt de ontwerpen uit van schets, 3D-visualisatie, vergunningsaanvraag tot en met het bestek. Ook verzorgt hij diverse grafische ontwerpen (logo, folders, presentaties e.d.). Omdat zijn werk veel raakvlakken heeft met de aanvraag van vergunningen, verzorgt hij vele soorten vergunningsaanvragen.

L.W.M. Claessen (Leonie) BSc

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

info@aabnl.nl    


Leonie houdt zich dagelijks bezig met uiteenlopende zaken op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Van omgevingsvergunning tot milieuregelgeving. Naast de gesprekken en procedures die gevolgd worden met (overheid)instanties wordt eveneens gezocht naar acceptabele oplossingen voor allerlei materie zoals water, stikstof, gewasbeschermingsmiddelen enz.

M.H.A. den Duijn (Michaël)

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

info@aabnl.nl    


Michaël den Duijn houdt zich dagelijks bezig met diverse ruimtelijke ontwikkelingszaken en vraagstukken op het gebied van aardwarmte, omgekeerde osmose, milieu en ruimtelijke ordening. Hij begeleidt de processen en procedures en kan met zijn milieukundige en scheikundige achtergrond ook ondersteuning geven op gebied van bodemvraagstukken.

H.P.A. van Koppen (Henk) MSc

Adviseur Ruimelijke Ontwikkeling

info@aabnl.nl    


Henk van Koppen houdt zich dagelijks bezig met diverse ruimtelijke ontwikkelingszaken m.b.t. renovatie en nieuwbouw. Vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu zijn onderdelen daarvan. Ook stuurt hij diverse onderzoeksbureaus aan om voor elk project de juiste onderzoeken uit te laten voeren. Denk daarbij aan onderzoeken op het gebied van bodemkwaliteit, flora en fauna, archeologie e.d.

R.E. van der Wel (Ronald) MArch

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

info@aabnl.nl    


Ronald van der Wel heeft het proces van ontwerp tot realisatie van bedrijfsgebouwen in de vingers. Indien nodig neemt hij de leiding bij een bestemmingsplanwijziging om de ruimtelijke wensen van de opdrachtgever te kunnen realiseren. Door zijn brede kennis op het gebied van de ruimtelijke ordening en bouwkunde worden vergunningstrajecten praktisch en resultaatgericht doorlopen.

M.G. Vijverberg (Marc) BCom

Afdelingsmanager Techniek

info@aabnl.nl    


Marc Vijverberg beschikt over technische en leidinggevende capaciteiten en is lid van het managementteam. Als Afdelingsmanager Techniek houdt hij zich bezig met het realiseren van projecten zowel nationaal als internationaal, heeft hij helicopterview van in uitvoering zijnde projecten bij de afdeling en legt en onderhoudt (inter)nationale contacten en is verantwoordelijk voor de interne zaken van de afdeling Techniek.

A.H. Bruinen (Arno) BEng

Adviseur / Projectleider

info@aabnl.nl    


Arno Bruinen kan adviseren bij de allround bouwbegeleiding op gebied van nieuwbouw. De (werktuig)bouwkundige vraagstukken en projecten van schetsontwerp tot realisatie met een specialisatie voor alle onderdelen in een kas behoren tot de uitvoering van zijn werkzaamheden. Arno heeft ook geruime ervaring in de internationale glastuinbouw, maar legt zich ook toe op speciale projecten van klimaatcellen tot warmteprojecten.

R.J. Caron (René)

Adviseur / Projectleider

info@aabnl.nl    


René Caron werkt als projectleider aan diverse technische vraagstukken van nationale en internationale glastuinbouw- en veredelingsbedrijven (kassen, bedrijfsruimten, verwarming, scherming, elektra, irrigatietechnieken). Hij is daarbij gespecialiseerd in de water- en elektrotechniek van glastuinbouwbedrijven.

E.A.J.M. Coolen (Egon) MSc

Projectmanager

info@aabnl.nl    


Egon Coolen is als projectmanager warmte en geothermie actief bij uiteenlopende (duurzame) projecten. Hij is verantwoordelijk voor een project vanaf initiatief tot realisatie en heeft nauw contact met de diverse betrokken partijen en stakeholders.

R.J. Groen (Robert Jan) MSc

Adviseur / Projectleider

info@aabnl.nl    


Robert Jan Groen kan adviseren bij de allround bouwbegeleiding voor zowel nieuwbouw als verbouwing. Met name werktuigbouwkundige vraagstukken en projecten van schetsontwerp tot realisatie met een specialisatie voor detail engineering, klimaatcellen, ZonPV-, aardwarmte installaties en warmtenetten behoren tot de uitvoering van zijn werkzaamheden.

R.L. Groenewegen (Richard) Beng

Adviseur / Projectleider

info@aabnl.nl    


Richard Groenewegen werkt als projectleider aan zeer uiteenlopende technische vraagstukken. Hij leidt nieuwbouw- en renovatieprojecten voor veredelings- en glastuinbouwbedrijven. Daarnaast heeft hij als technisch specialist ruime ervaring met aardwarmtewinning en warmtedistributie.

P.N.A. Jansen (Peter) BEng

Adviseur / Projectleider

info@aabnl.nl    


Peter Jansen kan adviseren bij de allround bouwbegeleiding voor zowel nieuwbouw als verbouwing. De bouwkundige vraagstukken en projecten van schetsontwerp tot realisatie met een specialisatie voor klimaatbeheersing behoren tot de uitvoering van zijn werkzaamheden.

R.G. van Luijk (Ron) BEng

Adviseur / Projectleider

info@aabnl.nl    


Ron van Luijk kan adviseren bij de allround bouwbegeleiding voor zowel nieuwbouw als verbouwing. De bouwkundige vraagstukken en projecten van schetsontwerp tot realisatie met een specialisatie voor verwarming behoren tot de uitvoering van zijn werkzaamheden.

M. Rodenrijs (Maik) BBE

Adviseur / Projectleider

info@aabnl.nl    


Maik Rodenrijs is als projectleider gespecialiseerd in bouwkundige vraagstukken. Hij werkt aan (internationale) projecten en is daarbij betrokken van schetsontwerp tot realisatie.

R.J.H. Volkering (Roy) BEng

Adviseur / Projectleider

info@aabnl.nl    


Roy Volkering is als projectleider actief. Hij werkt aan projecten en is daarbij betrokken van schetsontwerp tot realisatie.

D. Roosegaarde Bisschop (Diederik) MSc

Projectmanager

info@aabnl.nl    


Diederik Roosegaarde Bisschop begeleidt als projectmanager o.a. complexe (rest)warmte- en geothermie projecten. Hij heeft een mijnbouwkundige opleiding en werkervaring in de mijnbouwindustrie. Hij houdt zich bezig met alle facetten omtrent de ondergrond en de link naar het bovengrondse gedeelte van (rest)warmte- en geothermie projecten.

P.F. Uilenhoed (Peter) BBe

Adviseur / Projectleider

info@aabnl.nl    


Peter Uilenhoed is als projectleider actief bij projecten op het gebied van geothermie (aardwarmte) en restwarmte. Hij is vooral technisch onderlegd. Hij is verantwoordelijk voor een project vanaf het initiatief tot de realisatie.

ing. A.N.A. van den Berg (Ad) REV RT

Makelaar o.g. / a.o.g.

info@aabnl.nl    


Ad van den Berg is makelaar onroerend goed. Naast taxaties, aan- en verkoop, aan- en verhuur beschikt hij over bijzondere expertise op het gebied van projectontwikkeling in de breedste zin van het woord. Een onderdeel hiervan is het uitwerken van haalbaarheidsstudies voor zowel nationale als internationale tuinbouwprojecten. Ad van den Berg is Register Makelaar Taxateur en Recognised European Valuer.

R.J.H. Ebskamp (Reinier) BBA

Makelaar

info@aabnl.nl    


Reinier Ebskamp is makelaar. Hij is afgestudeerd aan de HBO-opleiding Vastgoed en Makelaardij en doet thans de benodigde praktijkervaring op om Register Makelaar/Taxateur te worden. De in het Westland woonachtige Reinier houdt zich thans voornamelijk bezig met (het uitwerken van) taxaties en het ondersteunen bij aan- en verkooptrajecten.

R.J.H. van Kester (René) REV RT

Afdelingsmanager Makelaardij

info@aabnl.nl    


René van Kester is makelaar onroerend goed en gespecialiseerd in aan- en verkoop, taxatie, pacht- en onteigeningszaken. In de afgelopen jaren heeft hij bemiddeld bij vele transacties. Hij heeft bijzondere expertise op tuinbouwgebied en dan met name glastuinbouw en commercieel vastgoed. René van Kester is Register Makelaar Taxateur en Recognised European Valuer.

J.J.M. van der Knaap (Jacques) REV RT

Makelaar o.g. / a.o.g.

info@aabnl.nl    


Jacques van der Knaap is makelaar onroerend goed en gespecialiseerd in aan- en verkoop, taxatie, en pacht- en onteigeningszaken. Naast het opstellen van taxatierapporten en bemiddeling bij transacties, adviseert hij met name ondernemers over diverse onderwerpen die te maken hebben met onroerend goed. Jacques van der Knaap is Register Makelaar Taxateur en Recognised European Valuer.

I.A. Zwinkels (Ingrid) MSc

Adviseur Corporate Finance

info@aabnl.nl    


Ingrid is adviseur Corporate Finance en ondersteunt en adviseert bij waarderings-, financierings-, en subsidievraagstukken. Bij fusie en overnametrajecten organiseert zij het proces en informatiestromen.

K. Verkerk (Kylian) MSc

Adviseur Corporate Finance

info@aabnl.nl    


Kylian Verkerk is adviseur Corporate Finance. Hij biedt ondersteuning bij fusie en overname processen en zal zich bezighouden met haalbaarheidsstudies, investeringsbegrotingen en subsidieaanvragen.

R.J. van den Nouweland (René) BEc

Adviseur Bedrijfskunde

info@aabnl.nl    


René van den Nouweland is Adviseur Bedrijfskunde. Door zijn ruime bancaire ervaring is hij gespecialiseerd in het oplossen van financiële vraagstukken bij ondernemers in de glastuinbouw. Onderdelen hiervan zijn het doorrekenen van investeringsplannen en het uitwerken van haalbaarheidsstudies voor (internationale) tuinbouwprojecten. Daarnaast adviseert hij ondernemers met het aanvragen van diverse subsidies.

D. Trapman (Dennis) MSc

HR Manager

info@aabnl.nl    


Dennis vervult in zijn rol als HR Manager vele zaken omtrent personeel en personeelsbeleid. Hij bekijkt welke kandidaat goed bij AAB past, heeft aandacht voor onboarding, voert gesprekken met collega's en kijkt waar opleiding nog iets kan toevoegen aan de kennis en het speciliasme dat al aanwezig is.

S.C.W. van Holstein-van der Ende (Sacha)

Receptioniste / Telefoniste

info@aabnl.nl    


Sacha van Holstein is als receptioniste/telefoniste het eerste aanspreekpunt wanneer u telefonisch contact met ons opneemt of een bezoek brengt aan ons kantoor.

K.E.M. Prins-Arkesteijn (Kareen)

Secretarieel Medewerkster

info@aabnl.nl    


Kareen Prins is medewerkster op het secretariaat en draagt zorg voor de beantwoording van de telefoon en het verzenden van de diverse correspondentie namens de adviseurs. Daarnaast ondersteunt zij haar collega’s van de afdeling Techniek.

S. Vastenburg (Sharona)

Secretarieel medewerkster

info@aabnl.nl    


Sharona Vastenburg is medewerkster op het secretariaat, draagt zorg voor de beantwoording van de telefoon, ontvangt de bezoekers en zorgt voor verzending van diverse correspondentie namens de adviseurs vooral bij afdeling Makelaardij. Daarnaast is zij gediplomeerd BHV’er binnen ons kantoor.

F.H. Maat (Frank)

Finance & Controlling

info@aabnl.nl    


Frank Maat houdt zich bezig met de gehele financiële administratie en personeelsadministratie. Hij verstuurt de facturen naar klanten en zorgt voor de betalingen aan de leveranciers.

ing A.N.T. van Marrewijk (Bram)

Oprichter / commissaris

info@aabnl.nl    


Als u deze melding afsluit of deze website verder bezoekt, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Lees hier meer erover. Akkoord

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies beschadigen uw computer niet en maken geen inbreuk op uw privacy.
Er zijn diverse soorten cookies. Voor de functionele en technische cookies is geen toestemming vereist. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de website of ter verbetering ervan. U kunt denken aan inloggegevens of het plaatsen van een product in een winkelmandje (hetgeen niet voor deze website van toepassing is). De functionele en technische cookies worden ook wel gezien als noodzakelijke cookies.

Er zijn ook analytische cookies welke wij wel gebruiken. Dit heeft betrekking op de gegevensverzameling via Google Analytics. Hiermee krijgen wij inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Met Google Analytics is een verwerkersovereenkomst van toepassing en wij hebben Google expliciet geen goedkeuring gegeven voor het gebruik van uw gegevens ten behoeve van derden of Google zelf. De advertentie- en remarketingopties hebben wij uitgeschakeld (deze zijn bijvoorbeeld nodig voor AdWords). Daarnaast hebben wij uw IP adres geanonimiseerd.

Het is mogelijk om cookies uit te schakelen en/of te verwijderen. De informatie hierover en welk stappenplan u dient te volgen, vindt u terug via de website van Consumentenbond https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen