Laatste kans op MIA/Vamil voor waterzuivering Adviseurs      < Terug

Locatie:
Nederland

meer informatie

Laatste kans op MIA/Vamil voor waterzuivering

Per 1 januari 2018 geldt een verplichte zuivering van restwaterstromen. Zuiveringsinstallaties moeten dan de gewasbeschermingsmiddelen met minimaal 95% verwijderen uit het te lozen water. Het betreft drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater (indien gespoeld met drain- of bemest gietwater).

In 2017 is het nog mogelijk om een investering in waterzuivering te melden voor de MIA/Vamil. Het gaat om een installatie die bestemd is voor: 
het tegengaan van de emissie van ontsmettings- of gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater door:
1. het opvangen of recyclen van het verontreinigde water en vervolgens dit verontreinigde water afvoeren naar een afvalverwerker en bestaande uit een opvangvoorziening en apparatuur ter voorkoming van emissie van verontreinigingen;
2. of het ter plaatse zuiveren met een zuiveringsinstallatie die gewasbeschermingsmiddelen verwijdert met een rendement van ten minste 95% en bestaande uit een opvangvoorziening en een waterzuiveringsinstallatie.

Voor bedrijven die vanwege deelname aan een watercluster uitstel hebben verkregen voor de zuiveringsplicht kan de overheid nog een uitzondering maken waardoor melding voor de MIA/Vamil langer mogelijk wordt, dit is pas duidelijk als de MIA/Vamil regeling voor 2018 gepubliceerd is.

Investeringen die onder de MIA/Vamil vallen dienen binnen 3 maanden na aangaan van de aankoopverplichting te worden gemeld bij RVO. Het MIA percentage voor bovengenoemde installaties bedraagt 36% en 75% van de aanschafwaarde komt in aanmerking voor de Vamil.

Meer informatie
Indien u meer informatie wenst over de MIA/Vamil, kunt u contact opnemen met:
René van den Nouweland, bereikbaar op:
Telefoonnummer: 0174-637637
E-mail: r.vandennouweland@aabnl.nl

Als u deze melding afsluit of deze website verder bezoekt, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Lees hier meer erover. Akkoord

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies beschadigen uw computer niet en maken geen inbreuk op uw privacy.
Er zijn diverse soorten cookies. Voor de functionele en technische cookies is geen toestemming vereist. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de website of ter verbetering ervan. U kunt denken aan inloggegevens of het plaatsen van een product in een winkelmandje (hetgeen niet voor deze website van toepassing is). De functionele en technische cookies worden ook wel gezien als noodzakelijke cookies.

Er zijn ook analytische cookies welke wij wel gebruiken. Dit heeft betrekking op de gegevensverzameling via Google Analytics. Hiermee krijgen wij inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Met Google Analytics is een verwerkersovereenkomst van toepassing en wij hebben Google expliciet geen goedkeuring gegeven voor het gebruik van uw gegevens ten behoeve van derden of Google zelf. De advertentie- en remarketingopties hebben wij uitgeschakeld (deze zijn bijvoorbeeld nodig voor AdWords). Daarnaast hebben wij uw IP adres geanonimiseerd.

Het is mogelijk om cookies uit te schakelen en/of te verwijderen. De informatie hierover en welk stappenplan u dient te volgen, vindt u terug via de website van Consumentenbond https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen