Subsidies 2020 Adviseurs      < Terug

Locatie:
Nederland

meer informatie

Subsidies 2020

Ook in 2020 worden er weer een aantal interessante subsidies opengesteld voor glastuinbouwondernemingen. Subsidies die wij veelvuldig voor onze klanten aanvragen zijn:

EHG subsidie
De EHG subsidie wordt in 2020 van 2 maart tot en met 30 juni opengesteld.

Met de subsidie Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) kunnen glastuinbouwondernemers en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwbedrijven energiebesparende maatregelen nemen. Hoewel de exacte invulling van de subsidieregeling nog niet bekend is, gaan wij ervan uit dat hij grotendeels vergelijkbaar zal zijn met de regeling zoals hij in 2019 was. Het budget is in ieder geval van € 6,9 miljoen in 2019 verhoogd naar € 15 miljoen in 2020, wat natuurlijk een positieve ontwikkeling is.

In 2019 kon er subsidie aangevraagd worden voor de volgende investeringen:
-      Een tweede energiescherm
-      Aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster
-      Aansluiting op een biogas- of koolstofdioxidenetwerk of -cluster
-      Een luchtbehandelingssysteem

De EHG subsidie bedroeg maximaal 25% van de subsidiabele kosten.

SDE+ subsidie
Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een duurzame energievoorziening in Nederland.  In 2020 wordt de SDE subsidie opengesteld van 17 maart tot en met 2 april.  Het budget bedraagt € 2 miljard. Categorieën waarvoor SDE+ aangevraagd kan worden zijn:
-      Geothermie
-      Zon-PV en Zonthermie
-      Biomassa
-      Waterkracht
-      Wind op land

MEI subsidie
De MEI subsidie wordt in 2020 van 1 april tot en met 30 april opengesteld. Met de subsidie Marktintroductie energie-innovatie (MEI) kunnen glastuinbouwondernemers en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwbedrijven investeren in innovatieve kas- of energiesystemen die de CO2 uitstoot verminderen.

Ook het budget voor de MEI subsidie is verhoogd van € 5 miljoen in 2019 naar € 6 miljoen in 2020. Het subsidiepercentage bedraagt, afhankelijk van een aantal zaken, 30% of 40%.

Meer informatie
Indien u meer informatie wenst over de EHG, SDE+ of MEI subsidie of 1 van deze subsidies wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met:
René van den Nouweland, bereikbaar op:
Telefoonnummer: 0174-637637
E-mail: r.vandennouweland@aabnl.nl

Als u deze melding afsluit of deze website verder bezoekt, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Lees hier meer erover. Akkoord

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies beschadigen uw computer niet en maken geen inbreuk op uw privacy.
Er zijn diverse soorten cookies. Voor de functionele en technische cookies is geen toestemming vereist. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de website of ter verbetering ervan. U kunt denken aan inloggegevens of het plaatsen van een product in een winkelmandje (hetgeen niet voor deze website van toepassing is). De functionele en technische cookies worden ook wel gezien als noodzakelijke cookies.

Er zijn ook analytische cookies welke wij wel gebruiken. Dit heeft betrekking op de gegevensverzameling via Google Analytics. Hiermee krijgen wij inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Met Google Analytics is een verwerkersovereenkomst van toepassing en wij hebben Google expliciet geen goedkeuring gegeven voor het gebruik van uw gegevens ten behoeve van derden of Google zelf. De advertentie- en remarketingopties hebben wij uitgeschakeld (deze zijn bijvoorbeeld nodig voor AdWords). Daarnaast hebben wij uw IP adres geanonimiseerd.

Het is mogelijk om cookies uit te schakelen en/of te verwijderen. De informatie hierover en welk stappenplan u dient te volgen, vindt u terug via de website van Consumentenbond https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen