Geothermieproject Trias Westland Ingenieurs      < Terug

Locatie:
Naaldwijk, Westland


Diepte: boring tot circa 4 km

meer informatie

Geothermieproject Trias Westland

Op 10 mei 2017 is het startschot gegeven voor het unieke en innovatieve geothermieproject Trias Westland. In dit project zal er, voor het eerst in Nederland, geboord gaan worden naar de Trias-aardlaag welke op 4 km diepte ligt. Eerdere boringen naar aardwarmte in Nederland gingen tot circa 2,5 km diepte in de zogenaamde Onderkrijtlaag.

Trias Westland zal, na de nodige voorbereidingen, starten met een proefboring om te onderzoeken of genoeg warm water te winnen is op 4 km diepte en of de beoogde warmte (ca. 140ºC) ook daadwerkelijk aanwezig en winbaar is om alle deelnemende bedrijven aan te sluiten op aardwarmte. Als blijkt dat de Trias-aardlaag niet geschikt is om voldoende warmte te winnen, wordt een tweede reguliere aardwarmteboring uitgevoerd op circa 2,5 kilometer diepte en kan een deel van de bedrijven worden aangesloten.

De deelnemers aan het project werken samen met elkaar via een eigen coöperatie én met grote regionale partijen. Het project draagt in belangrijke mate bij aan de duurzaamheids- en economische doelstellingen van Greenport Westland en wordt ondersteund vanuit de Westland Agenda II. De verwachting is dat de 49 deelnemende (glastuinbouw)bedrijven in de zomer van 2018 kunnen worden aangesloten op het warmtenetwerk.

AAB draagt mede bij aan het project en is verantwoordelijk voor het inrichten van de boorlocatie t.b.v. de realisatie van de geothermieboring én het exploiteren van de geothermiebron. Hieronder vallen o.a. civieltechnische voorzieningen (grondwerk, leidingwerk, heiwerk, betonwerkzaamheden, asfalt, etc.), nutsvoorzieningen (elektra, water, internet) en bouwkundige voorzieningen (pompgebouw).

Klik hier voor de animatiefilm van Trias Westland.
Meer informatie: www.triaswestland.nl

Als u deze melding afsluit of deze website verder bezoekt, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Lees hier meer erover. Akkoord

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies beschadigen uw computer niet en maken geen inbreuk op uw privacy.
Er zijn diverse soorten cookies. Voor de functionele en technische cookies is geen toestemming vereist. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de website of ter verbetering ervan. U kunt denken aan inloggegevens of het plaatsen van een product in een winkelmandje (hetgeen niet voor deze website van toepassing is). De functionele en technische cookies worden ook wel gezien als noodzakelijke cookies.

Er zijn ook analytische cookies welke wij wel gebruiken. Dit heeft betrekking op de gegevensverzameling via Google Analytics. Hiermee krijgen wij inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Met Google Analytics is een verwerkersovereenkomst van toepassing en wij hebben Google expliciet geen goedkeuring gegeven voor het gebruik van uw gegevens ten behoeve van derden of Google zelf. De advertentie- en remarketingopties hebben wij uitgeschakeld (deze zijn bijvoorbeeld nodig voor AdWords). Daarnaast hebben wij uw IP adres geanonimiseerd.

Het is mogelijk om cookies uit te schakelen en/of te verwijderen. De informatie hierover en welk stappenplan u dient te volgen, vindt u terug via de website van Consumentenbond https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen