Projecten

Nieuw doublet Geothermie Ammerlaan

Techniek
(Aard)Warmteprojecten
Ruimtelijke ontwikkeling
Corporate finance
Nieuw doublet Geothermie Ammerlaan
Nieuw doublet Geothermie Ammerlaan

Na 2,5 jaar stil te hebben gelegen is het geothermieproject Ammerlaan weer in productie. Na problemen met het 1e doublet, heeft Ammerlaan besloten een volledig nieuw doublet met een grotere capaciteit te realiseren. Hierdoor kunnen nog meer afnemers van duurzame aardwarmte worden voorzien.

Ammerlaan is het eerste project in Nederland waar op grote schaal aan zowel woningen als glastuinbouwers wordt geleverd. Zonder het nieuwe doublet dreigden de afnemers hun duurzame energie te verliezen.

Tijdens de realisatie van het nieuwe doublet is AAB benaderd. Vanuit verschillende afdelingen is er ondersteuning gegeven op het gebied van:
-   Bemiddeling en financieel advies
-   Planning
-   Technische advisering
-   Meldingen, vergunningen, winningsplan en veiligheidsdocumenten

Na het realiseren van twee nieuwe putten is in september 2019 de aardwarmtebron weer in gebruik genomen. Op dit moment maken o.a. 24 omliggende glastuinbouwbedrijven met een oppervlak van 725.000 m² glas, een school, een sportcomplex, een zwembad en 543 appartementen gebruik van de duurzame warmte.

Luchtfoto: Ammerlaan The Green Innovator

Heeft u vragen of wilt u informatie opvragen?

Neem contact op
Heeft u vragen? Heeft u vragen?