Projecten

Onderzoek ruimtelijk kader glastuinbouw Zuid-Holland

Makelaardij
Onderzoek ruimtelijk kader glastuinbouw Zuid-Holland
Onderzoek ruimtelijk kader glastuinbouw Zuid-Holland
Onderzoek ruimtelijk kader glastuinbouw Zuid-Holland
Onderzoek ruimtelijk kader glastuinbouw Zuid-Holland

De Provincie Zuid-Holland heeft AAB ingeschakeld om een proces te leiden naar een ruimtelijk kader voor de glastuinbouw. Het bedrijfsleven, overheid en onderzoeksinstellingen hebben gezamenlijk uitgangspunten geformuleerd waaraan toekomstige bestemmingsplannen in glastuinbouwgebieden in Zuid-Holland moeten voldoen.

Heeft u vragen of wilt u informatie opvragen?

Neem contact op
Heeft u vragen? Heeft u vragen?