Actueel

Ontwikkeling bij afdeling Corporate Finance binnen AAB

18 OKT, 2022 Ontwikkeling bij afdeling Corporate Finance binnen AAB

Door de jaren heen heeft AAB al enkele tientallen fusies mogen begeleiden en vele bedrijfswaarderingen uitgevoerd. Sinds begin 2022 hebben fusies en overnames alsmede bedrijfskundige vraagstukken een eigen gezicht en identiteit binnen AAB gekregen, namelijk binnen de afdeling Corporate Finance.

Deze stap is succesvol gebleken. Ook in 2022 is AAB Corporate Finance bij diverse transacties betrokken geweest. Zo heeft AAB in 2022 onder andere de koper van de aandelen van een geothermieproject begeleid, de verkoper van de aandelen van een zaadveredelingsbedrijf begeleid, een minderheidsbelang in aandelen van een financiële dienstverlener verkocht en diverse aan- en verkoopprocedures tussen aandeelhouders en Mangement Buy Outs begeleid. Daarnaast zijn er nog een groot aantal trajecten waaraan momenteel wordt gewerkt.

Aad Janssen leidt de afdeling Corporate Finance. Hij is binnen de tuinbouwsector de enige Register Valuator (RV) in bedrijfsbelangen en is door “the Royal Institution of Chartered Surveyors” (MRICS) gekwalificeerd op grond van “Valuation of businesses and intangible assets”. Inmiddels is de afdeling Corporate Finance verder gegroeid en wordt Aad Janssen bijgestaan door drie ervaren bedrijfskundigen, welke ruime ervaring hebben in het bankwezen en de accountancy.

De adviseurs Corporate Finance van AAB (van links naar rechts): Kylian Verkerk, René van den Nouweland, Ingrid Zwinkels en Aad Janssen.

De tuinbouw is momenteel enorm in beweging. Fusie- en overnamevraagstukken, alsmede financieringsvraagstukken veranderen snel en dan moet er voortvarend geschakeld worden. AAB begeleidt ondernemers bij dergelijke vraagstukken. Deze vraagstukken vereisen, vooral in de glastuinbouw, een speciale benadering.

Door de specialistische kennis van de glastuinbouw, techniek en energie binnen onze organisatie zijn de adviseurs Corporate Finance van AAB als geen ander in staat fusie- en overnameprocessen op een adequate manier te begeleiden en financieringsvraagstukken op te lossen. Risico’s en kansen kunnen juist en op waarde worden beoordeeld. Het resultaat is een transactie die de belangen van de opdrachtgever waarborgt.

Heeft u vragen of wilt u informatie opvragen?

Neem contact op
Heeft u vragen? Heeft u vragen?