Expertise

Ruimtelijke ontwikkeling

Expertise

Ruimtelijke ontwikkeling

Ruimtelijke ontwikkeling is een breed begrip maar het valt en staat met wet- en regelgeving. De steekwoorden zijn: omgevingsvergunning, stikstofdepositie, omgekeerde osmose, geluidmetingen, masterplannen, zienswijzen, melding activiteitenbesluit, bestemmingsplannen, architectonisch ontwerp. AAB kan op alle bovenvermelde zaken adviseren en ondersteunen.

Onze specialisten op dit vakgebied

Heeft u vragen of wilt u informatie opvragen?

Neem contact op
Heeft u vragen? Heeft u vragen?