Expertise

Ruimtelijke ontwikkeling

Expertise

Ruimtelijke ontwikkeling

Ruimtelijke ontwikkeling is een breed begrip maar het valt en staat met wet- en regelgeving. De steekwoorden zijn: omgevingsvergunning, stikstofdepositie, omgekeerde osmose, geluidmetingen, masterplannen, zienswijzen, melding activiteitenbesluit, bestemmingsplannen, architectonisch ontwerp. AAB kan op alle bovenvermelde zaken adviseren en ondersteunen.

Onze specialisten op dit vakgebied

Wil jij meer weten over een van de functies, bekijk de werken-bij pagina

Bekijk vacatures
Heeft u vragen? Heeft u vragen?