Duurzame ontwikkelings doelstellingen

AAB werkt mee aan een duurzame toekomst

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. AAB heeft een aantal SDG's geselecteerd waarmee wij vanuit onze organisatie zowel intern als extern met onze dienstverlening invulling aan geven.

Voor algemene informatie over SDG kunt u deze website raadplegen.

Duurzaam AAB biedt integrale oplossingen voor de gesloten productie- en onderzoeksomgeving, om daarmee bedrijven in staat te stellen de bevolking wereldwijd van gezond voedsel te voorzien.
Duurzaam AAB vindt het welbevinden van haar medewerkers belangrijk, zowel werk als privé. Zij zorgt voor een veilige werkomgeving, waar werknemers het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarnaast stimuleert zij sporten, beweging en gezonde voeding.
Duurzaam AAB biedt integrale oplossingen, voor behandeling van (afval)waterstromen (filtratie en desinfecteren) en efficiënt watergebruik, waardoor de kwaliteit van riool- en oppervlaktewater verbeterd en met minder water efficiënter geteeld kan worden.
Duurzaam Bij het ontwerpen van faciliteiten werkt AAB vanuit de gedachte van de trias energetica (energiebesparing, duurzame opwekking en efficiënt gebruik van energiebronnen) om daarmee de CO2 voetafdruk van de tuinbouw wereldwijd te verminderen.
Duurzaam Door toepassing van kennis en ervaring op het gebied van o.a. geothermie, warmtenetwerken en innovatieve technieken levert AAB een bijdrage aan het vergroten van het efficiënt gebruik van hernieuwbare en duurzame energie en de integratie van energiestromen tussen industrie, tuinbouw en gebouwde omgeving.
Duurzaam AAB streeft naar efficiënt en verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen om daarmee gezond voedsel en bloemen te produceren.
Duurzaam AAB ontwerpt kassen, gebouwen en installaties welke in ruimtelijke opzicht uitbreidbaar, herindeelbaar en te recyclen zijn, om de impact op het klimaat bij herbestemming te minimaliseren.
Duurzaam Samen met de omgeving ontwikkelt AAB gebieden met de juiste balans tussen leven, werken en groen (ecosystemen en biodiversiteit).
Duurzaam Het in samenwerking met ketenpartners leveren van toegevoegde waarde en realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen.