Duurzame ontwikkelings doelstellingen

AAB werkt mee aan een duurzame toekomst

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. AAB heeft een aantal SDG's geselecteerd waarmee wij vanuit onze organisatie zowel intern als extern met onze dienstverlening invulling aan geven.

Voor algemene informatie over SDG kunt u deze website raadplegen.

Duurzaam AAB biedt integrale oplossingen voor de gesloten productie- en onderzoeksomgeving, om daarmee bedrijven in staat te stellen de bevolking wereldwijd op een duurzame manier van gezond voedsel te voorzien.
Duurzaam AAB vindt het welbevinden van haar medewerkers belangrijk, zowel werk als privé. Zij zorgt voor een veilige werkomgeving, waar werknemers het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarnaast stimuleert zij sporten, beweging en gezonde voeding.
Duurzaam AAB biedt integrale oplossingen, voor behandeling van (afval)waterstromen (filtratie en desinfecteren) en efficiënt watergebruik, waardoor de kwaliteit van riool- en oppervlaktewater verbetert en met minder water efficiënter geteeld kan worden.
Duurzaam Bij het ontwerpen van faciliteiten werkt AAB vanuit de gedachte van de trias energetica (energiebesparing, duurzame opwekking en efficiënt gebruik van energiebronnen) om energieverbruik en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en daarmee de CO2 footprint van de tuinbouw wereldwijd te verminderen.
Duurzaam AAB streeft naar duurzame economische groei en betrokkenheid van medewerkers en opdrachtgevers door het stimuleren en bevorderen van groei in competenties, kennis, innovatie en ondernemerschap.
Duurzaam Door toepassing van kennis en ervaring op het gebied van o.a. geothermie, warmtenetwerken en innovatieve technieken levert AAB een bijdrage aan het vergroten van het efficiënt gebruik van hernieuwbare en duurzame energie en de integratie van energiestromen tussen industrie, tuinbouw en gebouwde omgeving.
Duurzaam AAB streeft naar efficiënt en verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen t.b.v. duurzame productie van gezonde tuinbouwproducten.
Duurzaam AAB ontwerpt kassen, gebouwen en installaties welke in ruimtelijke opzicht uitbreidbaar, herindeelbaar en recyclebaar zijn, om de impact op het klimaat, ecosystemen en biodiversiteit te minimaliseren.
Duurzaam Het in samenwerking met ketenpartners leveren van toegevoegde waarde en realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen.