Stikstofemissies maken ontwikkelingen in de glastuinbouw nog lastiger 19 Nov, 2018    < Terug

house

Eerder hebben wij u bericht dat stikstofemissies nog al eens problemen opleveren bij ontwikkelingen voor de glastuinbouw (artikel: Stikstofemissies ook problematisch voor de glastuinbouw). Een recente uitspraak van het Europees Hof maakt nieuwe ontwikkelingen nog lastiger.

Wat is er aan de hand?
Recentelijk is er een arrest gekomen van het Europees Hof op de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). Via de PAS is geregeld hoe wordt omgegaan met stikstofdepositie bij het realiseren van nieuwe ontwikkelingen. Dit arrest heeft ervoor gezorgd dat er op het moment veel onduidelijkheden zijn over de status van de PAS. Er is onder andere onzekerheid bij de overheden over de grenzen voor de meldings- en vergunningsplicht. Wat wel duidelijk is, is dat de PAS goed tegen het licht moet worden gehouden.

Wat zijn de gevolgen?
Zoals het ernaar uitziet, dient de PAS op een aantal onderdelen gerepareerd te worden. Op zijn vroegst zal er pas in de loop van 2019 meer duidelijkheid komen. Het concrete gevolg is dat het op dit moment niet mogelijk is om meldingen te verrichten en vergunningen aan te vragen voor nieuwe ontwikkelingen.

Wat betekent dit voor u?
Indien u te maken krijgt met een ontwikkeling waarbij de stikstofdepositie toeneemt, is het onduidelijk of deze op korte termijn kan plaatsvinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bijplaatsen van een WKK, uitbreiding van het areaal of het realiseren van een biomassa-installatie.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet om u te kunnen blijven adviseren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Henk van Koppen, bereikbaar op:
Telefoonnummer: 0174 - 637 637
E-mail: h.vankoppen@aabnl.nl

Als u deze melding afsluit of deze website verder bezoekt, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Lees hier meer erover. Akkoord

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies beschadigen uw computer niet en maken geen inbreuk op uw privacy.
Er zijn diverse soorten cookies. Voor de functionele en technische cookies is geen toestemming vereist. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de website of ter verbetering ervan. U kunt denken aan inloggegevens of het plaatsen van een product in een winkelmandje (hetgeen niet voor deze website van toepassing is). De functionele en technische cookies worden ook wel gezien als noodzakelijke cookies.

Er zijn ook analytische cookies welke wij wel gebruiken. Dit heeft betrekking op de gegevensverzameling via Google Analytics. Hiermee krijgen wij inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Met Google Analytics is een verwerkersovereenkomst van toepassing en wij hebben Google expliciet geen goedkeuring gegeven voor het gebruik van uw gegevens ten behoeve van derden of Google zelf. De advertentie- en remarketingopties hebben wij uitgeschakeld (deze zijn bijvoorbeeld nodig voor AdWords). Daarnaast hebben wij uw IP adres geanonimiseerd.

Het is mogelijk om cookies uit te schakelen en/of te verwijderen. De informatie hierover en welk stappenplan u dient te volgen, vindt u terug via de website van Consumentenbond https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen