Over ons

Medewerkers

A.J.N. van Ruijven (Alwin) BASc

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

Alwin van Ruijven is creatief in het zoeken naar mogelijkheden om wensen binnen de regels van een bestemmingsplan te vervullen. Als deze mogelijkheden te beperkt zijn, neemt hij de leiding bij de bestemmingsplanwijziging. Daarnaast is hij een specialist op het gebied van milieuregelgeving voor glastuinbouwbedrijven. Daarbij gaat hij niet alleen het gesprek aan met overheden over de uitleg van de wet- en regelgeving, maar zoekt hij ook naar acceptabele oplossingen om emissies van water, stikstof, NOx, gewasbeschermingsmiddelen e.d. te verminderen.

Neem contact op