Projecten

Projectbegeleiding warmtenetwerken

Techniek
(Aard)Warmteprojecten
(Duurzame) Energiezaken
Modellering
Ruimtelijke ontwikkeling
Projectbegeleiding warmtenetwerken
Projectbegeleiding warmtenetwerken
Projectbegeleiding warmtenetwerken
Projectbegeleiding warmtenetwerken
Projectbegeleiding warmtenetwerken

AAB is op diverse projecten bezig met de realisatie en uitbreiding van warmtenetwerken. De uitwerking van de netwerken, koppelingen tussen netwerken en het bepalen van de interne stromingen vergt een gedetailleerde engineering.

Vervolgens is bij de uitvoering een goede projectbegeleiding vereist, om het netwerk tijdig operationeel te hebben.

AAB is hierbij met veel disciplines betrokken; haalbaarheidsstudies, SDE- en EHG-subsidies, aanvragen en begeleiden van omgevingsvergunningen voor de aanleg, toestemming verkrijgen van de grondeigenaren, milieuzaken, de engineering van de warmtenetwerken, de contractvorming en de levering van de warmte.

Met behulp van 2D en 3D software worden de warmtenetwerken, warmtebronnen, zoals aardwarmte en biomassa centrales, en de aansluitingen bij de afnemers aan elkaar gekoppeld. De netwerken worden hierbij zo opgezet dat de warmteverliezen zo laag mogelijk zijn.

Heeft u vragen of wilt u informatie opvragen?

Neem contact op
Heeft u vragen? Heeft u vragen?