Projecten

Realisatie geothermisch doublet Aardwarmte Vogelaer 2 van start

Techniek
(Aard)Warmteprojecten
Ruimtelijke ontwikkeling
Corporate finance
Realisatie geothermisch doublet Aardwarmte Vogelaer 2 van start

Op maandag 20 maart 2023 is gestart met het boren van de conductors voor realisatie van het geothermisch doublet van Aardwarmte Vogelaer 2. 

Na de afbouw van het nieuwe pomphuis wordt nu gewerkt aan de installatie hierin om de warmte te winnen die gebruikt wordt voor duurzame glastuinbouw. In een stopperiode van de bestaande installatie van Aardwarmte Vogelaer 1 zijn verschillende aanpassingen in een week tijd uitgevoerd om de nieuwe installatie in te passen. Zo is het warmtenetwerk ondergronds aangepast, zijn er nieuwe pompen in gebruik genomen, zijn er nieuwe aftakkingen voor de koppeling gemaakt en is de meet- en regeltechniek omgebouwd.

De backbone warmteleiding is geïnstalleerd en in gebruik genomen. Aftakkingen naar nieuwe afnemers en kleine optimalisaties worden nog uitgewerkt.

De komende periode wordt gebruikt om de bovengrondse installatie af te bouwen en deze klaar te hebben voor de warmtewinning.

AAB begeleidt Aardwarmte Vogelaer 2 in dit project. Dit betreft o.a. ondersteuning bij de vergunningsaanvragen, subsidies, financiering, ontwerp en begeleiding bij de aanleg van het warmtenet en de bovengrondse installaties, bouwbegeleiding en het algehele projectmanagement.

 

 

Heeft u vragen of wilt u informatie opvragen?

Neem contact op
Heeft u vragen? Heeft u vragen?