Projecten

Realisatie geothermisch doublet Aardwarmte Vogelaer 2 van start

Techniek
(Aard)Warmteprojecten
Ruimtelijke ontwikkeling
Corporate finance
Realisatie geothermisch doublet Aardwarmte Vogelaer 2 van start

Op maandag 20 maart 2023 is gestart met het boren van de conductors voor realisatie van het geothermisch doublet van Aardwarmte Vogelaer 2. Nadat de conductors zijn gerealiseerd start Aardwarmte Vogelaer 2 met de aanleg van de boorlocatie met als doel om vanaf september 2023 het geothermisch doublet te boren. Als alles volgens planning verloopt zal Aardwarmte Vogelaer 2 In het tweede kwartaal van 2024 warmte gaan leveren aan de glastuinbouwbedrijven in de omgeving.

Op dat moment zal het Aardwarmte Vogelaer 2 maximaal 500 m3/uur aan water met een temperatuur van circa 87°C oppompen, goed voor circa 27 MWth. Daarmee kunnen, als uitbreiding op het aantal al op Aardwarmte Vogelaer aangesloten bedrijven, nog eens 15-20 glastuinbouwbedrijven met geothermische warmte hun kassen verwarmen.

AAB begeleidt Aardwarmte Vogelaer 2 in dit project. Dit betreft o.a. ondersteuning bij de vergunningsaanvragen, subsidies, financiering, ontwerp en begeleiding bij de aanleg van het warmtenet en de bovengrondse installaties, bouwbegeleiding en het algehele projectmanagement.

Heeft u vragen of wilt u informatie opvragen?

Neem contact op
Heeft u vragen? Heeft u vragen?