Projecten

State-of-the-art Ecotron-module van NPEC met 36 units volledig functioneel

Techniek
Modellering
Ruimtelijke ontwikkeling
State-of-the-art Ecotron-module van NPEC met 36 units volledig functioneel

De nieuwe state-of-the-art Ecotron-module van het Nederlands Plant-Ecophenotyping Centrum (NPEC) is nu volledig functioneel. De module, gevestigd in het nieuwe NPEC-gebouw op de campus van de Universiteit Utrecht, stelt onderzoekers in staat om landbouw- en natuurlijke ecosystemen te simuleren en te bestuderen. Het bestaat uit 36 ​​gesloten units waarin de omgevingscondities volledig kunnen worden gecontroleerd en bewaakt. Deze units bieden onderzoekers de tools om de complexiteit van de echte wereld na te bootsen en processen te bestuderen die zowel boven- als ondergronds aan het werk zijn.

Binnen elk van de 36 eenheden kunnen onderzoekers specifiek ontworpen kleinschalige ecosystemen creëren om aan hun onderzoeksbehoeften te voldoen. Zij bepalen welke planten ze combineren en welke grondsoort ze gebruiken, en zelfs welke microben en dieren als aaltjes, insecten en wormen worden meegenomen. Tegelijkertijd zijn ze ook in staat om de omgevingsomstandigheden volledig te beheersen, zowel boven- als ondergronds. Onderzoekers stellen hun gewenste omstandigheden in met betrekking tot temperatuur en vochtigheid, en hebben volledige controle over de hoeveelheid daglicht die de planten krijgen en wanneer en hoeveel het "regent" binnen elke unit. De grond binnen elke eenheid gedraagt ​​zich ook als natuurlijke grond en heeft een natuurlijk bodemprofiel.

AAB NL heeft het bouwkundig en architectonisch ontwerp uitgewerkt, het engineeringstraject van de centrale technische voorzieningen op zich genomen en de technische uitvraag opgesteld. De complexiteit van het project zat met name in de diverse stake holders en het aantal voorzieningen die apart per Ecotron aangeleverd moesten worden. Daarnaast zijn er voor de ruimten waarin de Ecotrons worden opgesteld specifieke klimaat en fytosanitaire eisen gesteld. Verder heeft AAB NL ondersteuning gegeven bij de aanbesteding en de uitvoering tot en met de oplevering begeleidt. Dit in nauwe samenwerking met de Universiteit Utrecht.

 

 

Fotocredit: Universiteit Utrecht

Heeft u vragen of wilt u informatie opvragen?

Neem contact op
Heeft u vragen? Heeft u vragen?