Projecten

Uitbreiding bedrijfshal Florensis

Techniek
Ruimtelijke ontwikkeling
Uitbreiding bedrijfshal Florensis

De bedrijfshal van Florensis in Dinteloord is uitgebreid met een nieuwe verdiepingsvloer van 850m² en een extra vloeroppervlak van 1.500m² op de begane grond. Hier vinden voornamelijk het steksteken en inboeten plaats. De vochtcel is bovendien bijna verdubbeld in omvang.

Tijdens de uitbreidingswerkzaamheden moesten alle robotlijnen verplaatst worden, samen met de bijbehorende voorzieningen, zoals elektriciteit, water, data en perslucht. Bij het uitwerken van het plan is rekening gehouden met de bestaande bedrijfsprocessen tijdens de verbouwing.

Dankzij de uitbreiding, de voorbereiding van het dak en de voorbereiding van de achterliggende elektrotechnische installatie, kan het zuidelijk dakvlak van de uitbreiding in de toekomst ook uitgerust worden met zonnepanelen. Florensis zet hiermee weer een extra stap in de verduurzaming van de tuinbouwsector.

In 2019 werd Fase 1 opgeleverd door AAB, Florensis en haar leveranciers. Florensis koos ook bij deze uitbreiding voor veelal dezelfde leveranciers. Daarnaast was in het ontwerp reeds rekening gehouden met deze uitbreidingsplannen. Dit alles heeft voor een efficiënte doorlooptijd gezorgd.

AAB leverde tijdens Fase 2 integrale expertise op het gebied van projectmanagement, technisch advies en advies op het gebied van ruimtelijke ordening. Dit heeft geleid tot een prettige samenwerking met de klant en de uitvoerende partijen.

Heeft u vragen of wilt u informatie opvragen?

Neem contact op
Heeft u vragen? Heeft u vragen?