Actueel

Aardwarmte Vogelaer en Green Well Westland tekenen interferentieovereenkomst

21 SEP, 2016 Aardwarmte Vogelaer en Green Well Westland tekenen interferentieovereenkomst

Op vrijdag 16 september werd een samenwerking geformaliseerd tussen de aardwarmteprojecten van Aardwarmte Vogelaer en Green Well Westland. Middels het tekenen van een interferentieovereenkomst door de directie van beide projecten werd een intensieve samenwerking bekrachtigt.

De doelstelling van deze overeenkomst is dat de partijen streven naar het inzichtelijk krijgen van mogelijke Interferentie en het minimaliseren van eventuele negatieve beïnvloeding tussen in de nabijheid van elkaar gelegen aardwarmtedoubletten en het maximaal sturen op positieve beïnvloeding.
Tevens wil men streven naar een brede basis voor uitwisseling en afstemming van alle beschikbare informatie en een optimale benutting van de beschikbare Aardwarmte in het gebied dat de winningsgebieden van Partijen omvat.
Om de samenwerking te intensiveren streven partijen naar het bereiken van consensus wanneer Partijen tegengestelde belangen hebben. Voor dit streven geldt nadrukkelijk een inspanningsverplichting.

Concreet is er in de afgelopen jaren al veel informatie uitgewisseld tussen de projecten en wordt onder andere gebruik gemaakt van de kennis die de eerste geothermische mijnbouwonderneming in Westland, Green Well Westland, heeft opgedaan.
Binnenkort staan de eerste welltesten van Aardwarmte Vogelaer op het programma en tijdens de testen zal uitgebreide monitoring plaatsvinden om te bepalen of de naast elkaar gelegen doubletten elkaar beïnvloeden.

Green Well Westland en Aardwarmte Vogelaer zijn voornemens om de gemaakte afspraken en opgedane kennis ook te delen met de Westlandse belangenvereniging van geothermieprojecten (Terra Filos) en DAGO (Dutch Association for Geothermal Operators).

Foto: Jos Scheffers en Ted Zwinkels namens Green Well Westland en Léon Lankester, Henry Janssen en Martien Zuidgeest namens Aardwarmte Vogelaer

Heeft u vragen of wilt u informatie opvragen?

Neem contact op
Heeft u vragen? Heeft u vragen?