Actueel

Clustering voor waterzuivering: iets voor u?

24 JUN, 2016 Clustering voor waterzuivering: iets voor u?

Per 1 januari 2018 geldt een verplichte zuivering van restwaterstromen. Zuiveringsinstallaties moeten dan de gewasbeschermingsmiddelen met minimaal 95% verwijderen uit het te lozen water.

Diverse bedrijven hebben zich reeds in een cluster aangemeld om gezamenlijk het afvalwater te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen. Het voordeel van het meedoen aan een cluster:
-      Kostenbesparing
-      Uitstel van verplichting van afvalwaterzuivering tot uiterlijk 01-01-2021 (i.p.v. 01-01-2018 voor individuele bedrijven)

AAB NL en ScamiloN werken samen bij hun adviesdiensten voor deze waterclusters. Om het cluster en de clusterleden te ondersteunen bij het voorbereidende werk, bieden zij teeltgroep-bijeenkomsten aan.

Kijk hier voor meer informatie.

Heeft u vragen of wilt u informatie opvragen?

Neem contact op
Heeft u vragen? Heeft u vragen?