Actueel

Energiebesparingsplicht Glastuinbouw

12 APR, 2023 Energiebesparingsplicht Glastuinbouw

In Nederland kennen we de energiebesparingsplicht die, zoals het woord als zegt, bedrijven verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. 
Als de energiebesparingsplicht voor uw bedrijf van toepassing is moet er ook per vier jaar gerapporteerd worden over de maatregelen. De plichten hiervoor worden in 2023 aangepast. Zo is dit van toepassing voor glastuinbouwbedrijven, bedrijven die deelnemen aan EU ETS en is er een onderzoeksplicht energiebesparing voor energie-intensieve bedrijven. 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zal de voorgenomen wetswijzigingen gaan toelichten. Vervolgens zal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en ook onze specialist Egon Coolen namens AAB u bijpraten over de geactualiseerde EML (erkende maatregelenlijst).

U kunt de bijeenkomst kosteloos bijwonen in Den Bosch op 18 april 2023 of in Naaldwijk op 25 april 2023. Beide bijeenkomst starten om 14.30 uur en zullen om 17.30 afgesloten worden waarna er gelegenheid is tot napraten. 
Mocht u beide data verhinderd zijn, kunt u zich aanmelden voor het webinar op 11 mei 2023.

 

U kunt zich hier aanmelden voor een van de bijeenkomsten.

 

Heeft u vragen of wilt u informatie opvragen?

Neem contact op
Heeft u vragen? Heeft u vragen?