Actueel

Geothermieproject Trias Westland in bedrijf

26 JUL, 2019 Geothermieproject Trias Westland in bedrijf

Geothermieprojecten zijn allang geen onbekend terrein meer voor AAB. De afgelopen jaren hebben we al aan verschillende projecten meegewerkt. Zoals ook aan het project Trias Westland wat onlangs succesvol in bedrijf is genomen.

AAB heeft vanuit meerdere disciplines een bijdrage geleverd aan Trias Westland. Al vanaf 2012 is bijvoorbeeld onze afdeling Energie druk doende geweest om eventuele afnemers te informeren en te adviseren. ‘Wat betekent het voor ons bedrijf om over te stappen op aardwarmte?’ Die vraag moest beantwoord worden en met verscheidene presentaties en berekeningen op bedrijfsniveau zijn de gevolgen van zo’n overstap in beeld gebracht. Dit advies heeft ertoe geleid dat momenteel 26 glastuinbouwondernemers de keuze hebben gemaakt aardwarmte af te nemen van Trias Westland. Bij een eventueel tweede doublet bij Trias Westland volgen er meer.

Afdeling Techniek heeft zich van begin af aan bezig gehouden met het basisontwerp van het leidingnetwerk om de aardwarmte bij de afnemers te krijgen. Om dit netwerk neer te leggen is het nodig geweest om de opstalrechten voor de gronden waar het netwerk doorheen loopt te verkrijgen. Onze afdeling Makelaardij heeft daarin bemiddeld, en tevens ook in de aankoop van de boorlocatie.

En zo heeft AAB meerdere bijdragen geleverd: o.a. ontwerp en realisatie van de pompruimte, verkrijgen verscheidene vergunningen, het behandelen en lozen van testwater. Al met al een mooi project waar we onze kennis en kunde vanuit alle afdelingen hebben ingezet.

Heeft u vragen of wilt u informatie opvragen?

Neem contact op
Heeft u vragen? Heeft u vragen?