Actueel

Greenport Horti Campus Westland wordt doorgezet

26 NOV, 2015 Greenport Horti Campus Westland wordt doorgezet

De officiële aftrap van de Greenport Horti Campus Westland vond 25 november bij FloraHolland plaats, een tweede stap richting het realiseren van de campus, het regionaal en internationaal kennis- en opleidingscentrum in Westland. De eerste stappen werden begin november gezet met de aankoop van de grond van Trade Parc Westland, waar de campus zich zal vestigen.

Krachten bundelen
Tijdens de aftrap kwamen scholen, kennisinstellingen, de Provincie en gemeente en het bedrijfsleven bijeen voor meer informatie over de (fysieke) campus, het toekomstbeeld van het totale kenniscomplex en de toekomstige ontwikkelingen. Duidelijk was dat partijen uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid de krachten bundelen om samen te investeren in (internationale) innovatie, kennis en het ‘groene talent’ van de toekomst. Ook werd duidelijk dat de bouw van de campus een eerste stap is in lijn met de visie voor de lange termijn in de glastuinbouwsector. Het doel is het creëren van een kennishotspot waar verschillende partijen, bedrijven en scholen, zich uiteindelijk zullen gaan vestigen. Als afsluiting op de kick-off werd het bouwbord feestelijk onthuld.

De campus 
De Greenport Horti Campus Westland zal een regionaal en internationaal kennis- en opleidingscentrum worden, waar niet alleen studenten opgeleid worden, maar waar bedrijven en andere partijen elkaar ontmoeten in een gastvrije, groene, innovatieve en kennisrijke omgeving. Hier staat studeren, innoveren, leren en excelleren centraal. Kennis zal door middel van deze praktijklocatie zeer dicht bij de praktijk worden gebracht. Een belangrijk element voor de tuinbouwsector. Ondernemers uit het binnen- en buitenland kunnen innovatieve kennis opdoen. Belangrijke partijen die de campus zullen realiseren zijn Greenport Food & Flower Xperience Center, Demokwekerij Westland en Lentiz onderwijsgroep.

AAB NL werkt in opdracht van Stichting GFFX, GFFX Exploitatie BV en Demokwekerij Westland om samen met de verschillende participanten het expositiegebouw te ontwerpen en uit te werken. Daarnaast ontwerpt AAB NL samen met Demokwekerij Westland de onderzoeksfaciliteiten.

Heeft u vragen of wilt u informatie opvragen?

Neem contact op
Heeft u vragen? Heeft u vragen?