Actueel

Grote aanpassingen Groen Label Kas door beperking CO2-emissie

2 NOV, 2017 Grote aanpassingen Groen Label Kas door beperking CO2-emissie

In oktober 2017 zijn de GLK eisen voor de Groenfinanciering tussentijds fors aangescherpt. Met een nieuwe CO2 rekenmodule moet worden aangetoond dat de CO2-emissie per jaar lager is dan 45 kg per m², dit komt overeen met een maximum gasverbruik van 25 m³ per m². Er vindt geen compensatie plaats voor de teruglevering van elektriciteit en alle ingekochte elektriciteit van het net moet als groene elektriciteit worden ingekocht.

De eisen voor de MIA/Vamil zijn nog niet aangepast, maar dat duurt niet lang meer. Naar verwachting geldt per 1-1-2018 een nieuw GLK schema voor de MIA/Vamil waarbij dezelfde CO2-emissie grens geldt als voor de groenfinanciering. Dit betekent dat het voor veel bedrijven erg moeilijk zal worden om aan de nieuwe eisen voor de Groen Label Kas te voldoen.

Als u concrete plannen heeft voor investeringen die onder de Groen Label Kas vallen kan het zinvol zijn om deze naar voren te halen. Voor de MIA/Vamil is het nog mogelijk om dit jaar investeringen aan te gaan en deze melden onder het huidige regime.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de nieuwe GLK regels en wat de gevolgen en de mogelijkheden zijn voor uw bedrijf, dan kunt u contact opnemen met:
Erik Bax, bereikbaar op:
Telefoonnummer: 0174-637637
E-mail: e.bax@aabnl.nl

Heeft u vragen of wilt u informatie opvragen?

Neem contact op
Heeft u vragen? Heeft u vragen?