Actueel

Het Nieuwe Telen bij Arcadia Chrysanten

14 NOV, 2015 Het Nieuwe Telen bij Arcadia Chrysanten

Onlangs heeft Arcadia Chrysanten de nieuwe kas in De Lier in gebruik genomen. In deze nieuw ontworpen kas worden verschillende technieken gebruikt waardoor er jaarrond duurzaam chrysanten geteeld kunnen worden. Arcadia zorgt met deze nieuwbouw voor een stukje vernieuwing van het ‘glasareaal’ in het Westland en werkt hiermee tevens positief mee aan de verduurzaming in de glastuinbouw.

De kas is voorzien van technische aanpassingen voor Het Nieuwe Telen, een energiezuinige teeltwijze met een optimale productie. Deze nieuwe teeltwijze stelt het gewas centraal en vermijdt onnodig verbruik van fossiele brandstoffen. Door middel van een ontvochtigings- en luchtbehandelingssysteem wordt het vocht in de kas beheerst, de lucht verwarmd en/of gekoeld en in beweging gebracht. Dit systeem maakt slim gebruik van droge buitenlucht, binnenlucht en bijverwarming.

Alles wat men in een bloementeeltkas kan tegenkomen is volledig geïntegreerd in de nieuwe kas: hijsverwarming, stoomleidingen, bloementransportgoot, bovenberegening geïntegreerd aan c-profielen met belichting en dakberegening. Daarnaast is de kas beglaasd met diffuus glas met 2-zijdig AR-coating. Naast de gebruikelijke verduisterende scherminstallatie is er ook een tweede scherminstallatie geïnstalleerd.

AAB is trots betrokken te zijn geweest bij dit vooruitstrevende project van Arcadia. Arcadia en AAB werken al 20 jaar samen of het nu gaat om aankoop, nieuwbouw of energie begeleiding.

Heeft u vragen of wilt u informatie opvragen?

Neem contact op
Heeft u vragen? Heeft u vragen?