Actueel

Klimaatadaptatie in de glastuinbouw

7 MEI 2024 Klimaatadaptatie in de glastuinbouw

Steeds vaker krijgen we berichten over extreem weer in Nederland. In sommige gevallen gaat het om hevige regen waardoor straten onderwater komen te staan. In andere gevallen om langdurige droogte waardoor er een tekort aan water ontstaat. Vergeet daarnaast niet de berichten over de recordtemperaturen in de zomerse hittegolven. Dit alles ontstaat als gevolg van klimaatverandering en heeft niet alleen effect op steden, maar ook buitengebieden, bedrijventerreinen en glastuinbouwgebieden. Deze problemen kunnen worden aangepakt door middel van klimaatadaptatie of -mitigatie.

Met klimaatmitigatie wordt bedoeld dat klimaatverandering  tegengegaan of beperkt wordt door het verminderen van de broeikasgasuitstoot. Met klimaatadaptatie wordt bedoeld dat de omgeving wordt aangepast aan de (verwachte) gevolgen van klimaatverandering. 

Uit de onderzoeken die wereldwijd zijn uitgevoerd naar klimaatverandering is gebleken dat klimaatverandering niet meer tegen te gaan is, maar alleen nog beperkt. Daardoor is de noodzaak ontstaan om meer in te zetten op klimaatadaptatie.

Voordelen van klimaatadaptatie
Op het gebied van wateroverlast en droogte zijn veel glastuinbouwbedrijven als goed op weg door het opvangen van regenwater in bassins om later te kunnen gebruiken in de bedrijfsvoering. Maar op alle thema’s zijn nog verbeterpunten. Veel glastuinbouwbedrijven hebben bijvoorbeeld verharde voorterreinen met weinig schaduw. Er liggen daar kansen om een kwalitatieve buitenruimte voor werknemers te realiseren, wat de productiviteit kan verhogen en de uitstraling van het bedrijf op de omgeving kan verbeteren.

Beleid en regelgeving
Gemeenten, waterschappen, provincie en rijksoverheid stellen steeds vaker beleid op rondom klimaatadaptatie. Ook in de regelgeving worden eisen gesteld aan regenwater opvang en hergebruik voor nieuwbouw. Deze regels hebben op dit moment voornamelijk gevolgen voor de woningbouw, maar kunnen ook gaan gelden voor de glastuinbouw. Andere manieren waarop de overheid klimaatadaptatie meeneemt in de regelgeving is door een schaduwpercentage voor loop- en fietsroutes aan te houden. 

 

Indien u meer informatie wenst of onze infographic wilt ontvangen, kunt u deze hier aanvragen.

 

Heeft u vragen of wilt u informatie opvragen?

Neem contact op
Heeft u vragen? Heeft u vragen?