Actueel

Makelaars/Taxateurs AAB ingeschreven in Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)

14 JAN, 2016 Makelaars/Taxateurs AAB ingeschreven in Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)

Per 1 januari 2016 is het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) officieel van start gegaan. Het NRVT is een initiatief van de branche- en beroepsverenigingen en de huidige registers van makelaars en taxateurs om te komen tot een afzonderlijk, onafhankelijk en centraal persoonsregister voor vastgoedtaxateurs. Bij de totstandkoming heeft afstemming plaatsgevonden met alle bij het taxeren betrokken en belanghebbende organisaties, zoals de opdrachtgevers van taxaties en hun toezichthouders, waaronder het AFM.

NRVT-geregistreerde taxateurs verbinden zich aan de gedrags- en beroepsregels van het NRVT, alsmede het doorlopend toezicht hierop. Ook onderwerpen zij zich aan het hieraan verbonden onafhankelijke en centrale tuchtrecht. Het register zal leiden tot verdere optimalisering van de kwaliteit van de beroepsgroep. Voor opdrachtgevers betekent dit meer zekerheid over de kwaliteit van de taxateur en de taxatie.

De 4 makelaars/taxateurs van AAB zijn allen in het NRVT-register opgenomen. Er is een inschrijving in alle secties, zowel in 'Bedrijfsmatig Vastgoed', in 'Landelijk en Agrarisch Vastgoed' als in 'Wonen'. Opdrachtgevers kunnen er dus zeker van zijn dat de gewenste en noodzakelijke taxatieopdrachten volledig door AAB op het hoogste niveau uitgevoerd kunnen blijven worden.

Heeft u vragen of wilt u informatie opvragen?

Neem contact op
Heeft u vragen? Heeft u vragen?