Actueel

Onteigeningsprocedure Rijnsburg succesvol afgerond voor vijf grondeigenaren

14 MRT, 2022 Onteigeningsprocedure Rijnsburg succesvol afgerond voor vijf grondeigenaren

Reeds jaren is getracht tot minnelijke overeenstemming te komen met de gemeente Rijnsburg omtrent een aantal percelen welke voor bestemmingswijziging in aanmerking komen. Voor vijf van de eigenaren in dit gebied heeft AAB bemiddeld.

Helaas is geen overeenstemming bereikt met de gemeente waardoor een onteigeningsprocedure noodzakelijk werd.
Op basis van de schadeloosstellingsberekeningen en onderbouwing in combinatie met adviezen van de betrokken advocaten is het gelukt om de Rechtbank te overtuigen.

Het resultaat is dat de grondeigenaren een fors hogere vergoeding toegekend hebben gekregen in tegenstelling tot hetgeen de gemeente had geboden in het minnelijke traject. Voor een van de eigenaren ligt de vergoeding maar liefst vijf maal zo hoog.

Heeft u vragen of wilt u informatie opvragen?

Neem contact op
Heeft u vragen? Heeft u vragen?