Actueel

Openstelling EG subsidie

26 APR, 2022 Openstelling EG subsidie

De subsidieregeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) is weer open gegaan. Glastuinders en samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen om energiebesparende maatregelen te nemen. Subsidie aanvragen is mogelijk tot en met 30 juni 2022 17:00 uur.

In 2021 heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de EG-subsidie uitgebreid met drie nieuwe technieken. Het gaat om vervanging van alle aanwezige SON-T belichting door LED-belichting in bestaande kassen of installatie van LED-belichting in nieuwbouwkassen en onbelichte bestaande kassen; hogedruk vernevelinginstallatie voor kaskoeling en energieschermen inclusief ophogen kas en verdekken met diffuus glas met tweezijdige AR-coating. Voor LED-belichting is per gewas en gewasgroep een maximaal vermogen in LED-belichting.

Aanvragers krijgen maximaal 25% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen.
Het budget voor deze subsidie is € 13 miljoen.

Bekijk hier voor welke investeringen subsidie aangevraagd kan worden.


Voor meer informatie over de EG subsidieregeling of het aanvragen van de subsidie, kunt u contact opnemen met de heer R. van den Nouweland via r.vandennouweland@aabnl.nl of telefonisch via 0174 637 637.

 

Heeft u vragen of wilt u informatie opvragen?

Neem contact op
Heeft u vragen? Heeft u vragen?