Actueel

Prinsjesdag: levering bouwterrein in BTW sfeer vereenvoudigd

23 SEP, 2016 Prinsjesdag: levering bouwterrein in BTW sfeer vereenvoudigd

Verkoop van registergoed is belast met overdrachtsbelasting. Door de bank genomen is dat 6% over de transactiesom. Er zijn uitzonderingsgevallen, zoals woningen (2%) en cultuurgrond (vrijgesteld, mits 10 jaar voortgezet gebruik).

Bij de overdracht van een bouwterrein in de BTW sfeer kan door de koper een beroep gedaan worden op de samenloopvrijstelling voor overdrachtsbelasting. Hierbij werden stringente eisen gesteld aan de feitelijke situatie van de kavel (onbebouwd, bewerkingen plaatsgevonden, voorzieningen getroffen of omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten verleend). Bij een uitspraak van de Hoge Raad ECLI:NL:HR:2013:CA2222 onder verwijzing naar Europese rechtspraak is een ruimere definitie van een bouwterrein opgesteld.

Deze ruimere definitie, waarbij met name de intentie van partijen een belangrijkere rol speelt, zal ook in de Wet op de omzetbelasting gehanteerd gaan worden, blijkt uit de miljoenennota van Prinsjesdag. BTW ondernemers kunnen nu eerder een beroep doen op de samenloopvrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Zo kan ook aan de eis van “onbebouwde grond” al voldaan worden, als de grond wordt geleverd waarop nog een gebouw staat, maar waarbij de verkoper zich dan wel heeft verbonden om dit gebouw in het kader van de levering volledig te slopen.

Hoewel de regeling zal worden verruimd, blijft het natuurlijk altijd noodzakelijk om een goede planning te hanteren bij aan- en verkoop om niet alsnog met een BTW nadeel geconfronteerd te worden. Onze AAB adviseurs kunnen u hierbij adviseren.

Heeft u vragen of wilt u informatie opvragen?

Neem contact op
Heeft u vragen? Heeft u vragen?