Actueel

Stikstofemissies maken ontwikkelingen in de glastuinbouw nog lastiger

19 NOV, 2018 Stikstofemissies maken ontwikkelingen in de glastuinbouw nog lastiger

Eerder hebben wij u bericht dat stikstofemissies nog al eens problemen opleveren bij ontwikkelingen voor de glastuinbouw (artikel: Stikstofemissies ook problematisch voor de glastuinbouw). Een recente uitspraak van het Europees Hof maakt nieuwe ontwikkelingen nog lastiger.

Wat is er aan de hand?
Recentelijk is er een arrest gekomen van het Europees Hof op de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). Via de PAS is geregeld hoe wordt omgegaan met stikstofdepositie bij het realiseren van nieuwe ontwikkelingen. Dit arrest heeft ervoor gezorgd dat er op het moment veel onduidelijkheden zijn over de status van de PAS. Er is onder andere onzekerheid bij de overheden over de grenzen voor de meldings- en vergunningsplicht. Wat wel duidelijk is, is dat de PAS goed tegen het licht moet worden gehouden.

Wat zijn de gevolgen?
Zoals het ernaar uitziet, dient de PAS op een aantal onderdelen gerepareerd te worden. Op zijn vroegst zal er pas in de loop van 2019 meer duidelijkheid komen. Het concrete gevolg is dat het op dit moment niet mogelijk is om meldingen te verrichten en vergunningen aan te vragen voor nieuwe ontwikkelingen.

Wat betekent dit voor u?
Indien u te maken krijgt met een ontwikkeling waarbij de stikstofdepositie toeneemt, is het onduidelijk of deze op korte termijn kan plaatsvinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bijplaatsen van een WKK, uitbreiding van het areaal of het realiseren van een biomassa-installatie.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet om u te kunnen blijven adviseren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Henk van Koppen, bereikbaar op:
Telefoonnummer: 0174 - 637 637
E-mail: h.vankoppen@aabnl.nl

Heeft u vragen of wilt u informatie opvragen?

Neem contact op
Heeft u vragen? Heeft u vragen?