Actueel

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb

3 JAN, 2023 Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb

Graag willen wij u attenderen op de subsidieregeling “Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)”. Bent u ondernemer en is uw onderneming een energie-intensieve onderneming waarbij minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten? Dan komt u in aanmerking voor deze subsidieregeling.

 

De subsidie is een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven de drempelprijs (vastgesteld op €1,19/m3 gas en €0,35/kWh voor elektriciteit) en bedraagt maximaal € 160.000,00.

 

In het eerste kwartaal 2023 wordt de TEK opengesteld, de exacte datum wordt op korte termijn bekend gemaakt. De TEK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd en de subsidieperiode loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

 

De hoogte van de energiekosten wordt bepaald door middel van de energie-intensiteitstoets. Deze wordt als volgt berekend:

  • RVO krijgt een schatting van uw jaarverbruik van uw netbeheerder, indien u elektriciteit terug levert, dan gaat dit van het verbruik af. De peildatum is 1 januari 2023.
  • Er wordt gerekend met een gemiddelde prijs van energie, de zogeheten modelprijs van het 4e kwartaal 2022. De modelprijs wordt door het CBS vastgesteld.
  • De omzet wordt bepaald aan de hand van omzetgegevens over het jaar 2022 uit uw aangiften omzetbelasting.
  • U voldoet aan de toets als minimaal 7% van uw omzet bestaat uit energiekosten.

 


Indien u meer informatie wenst over de TEK regeling of begeleiding aanvraag van de TEK subsidie, neemt u dan contact op met René van den Nouweland of Ingrid Zwinkels.

 

Heeft u vragen of wilt u informatie opvragen?

Neem contact op
Heeft u vragen? Heeft u vragen?