Actueel

Volledige schadeloosstelling voor glastuinbouwbedrijf bij project N221 - Wippolderlaan

5 JUL, 2022 Volledige schadeloosstelling voor glastuinbouwbedrijf bij project N221 - Wippolderlaan

Om de doorstromingsproblemen van het verkeer vanuit Den Haag en Westland naar de A4 en vice versa op te lossen, heeft de Provincie Zuid Holland een plan uitgewerkt voor de Wippolderlaan.

Voor de uitvoering van dit plan was o.a. een gedeelte van het bedrijf van onze klant Ter Laak Orchids benodigd. De makelaars/taxateurs van AAB hebben in dit jarenlange proces de belangen van Ter Laak behartigd.

Door overleg over aanpassing van het wegtracé, het maken van schadeloosstellingsberekeningen voor vermogensschade, inkomensschade en overige schade en uiteindelijk de onderhandelingen over het bedrag en de voorwaarden, is gekomen tot een ruime en volledige schadeloosstelling voor het verlies van grond, wateropslag, WKO-bronnen en installaties en de bedrijfswoning.

Hierdoor is een goede reconstructie van alle installaties op een ander gedeelte van het bedrijf mogelijk geworden.

AAB heeft voor dit project tevens de vergunningsaanvragen, het tekenwerk en de technische begeleiding van de aanpassingen uitgevoerd. Door samenwerking van de diverse afdelingen binnen AAB is voor de klant het maximale resultaat behaald.

Heeft u vragen of wilt u informatie opvragen?

Neem contact op
Heeft u vragen? Heeft u vragen?