Actueel

Voortgang Florensis Cut Flowers

10 SEP, 2018 Voortgang Florensis Cut Flowers

De uitbreiding van Florensis Cut Flowers in Rijsenhout is al een eind op weg. Inmiddels is de nieuwe kas glasdicht, zijn de horizontale scherminstallaties gereed en is gestart met de aanleg van de verwarmingsinstallaties en koelleidingen. Binnen afzienbare tijd zal gestart worden met de diverse graafwerkzaamheden, waarna de ondergrond geschikt wordt gemaakt voor de te storten betonvloeren in de drie afdelingen.

In mei is gestart met de bouw bij Florensis Cut Flowers in Rijsenhout. In totaal gaat het om een uitbreiding van 13.000 m² kas ten behoeve van productiefaciliteiten van uitgangsmateriaal voor snijbloemen. De planning is om in november de kas op te leveren, om zo vanaf december volledig gebruik te kunnen maken van alle faciliteiten.

Hoofdfoto: overzichtsfoto week 36

Heeft u vragen of wilt u informatie opvragen?

Neem contact op
Heeft u vragen? Heeft u vragen?