Actueel

Wet voorkeursrecht gemeenten

28 JAN, 2020 Wet voorkeursrecht gemeenten

In de eerste week van januari dit jaar hebben diverse gemeenten een flink aantal grondeigenaren ‘verrast’ door hun percelen aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn, ofwel Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).

Bij de aanwijzing Wvg is de bestemming ‘woongebied’ aan de betreffende gronden toegedacht. De gemeenten willen de wet gebruiken om de komende jaren extra woningen te bouwen en zodoende een bijdrage te leveren aan de woningbouwopgave die vanuit de rijksoverheid aan de gemeenten is opgelegd.

Het belangrijkste gevolg van Wvg is wel dat als de eigenaar van een aangewezen perceel dit wenst te verkopen, het perceel eerst aan de gemeente te koop moet worden aangeboden. Vooralsnog zullen ondernemers bij de exploitatie van hun glastuinbouwbedrijf gelegen in de aangewezen gebieden op korte termijn weinig belemmering ondervinden, maar juist wel bij plannen voor aan- of verkoop of uitbreidingsplannen op de huidige locatie. In deze gevallen zijn grondeigenaren namelijk niet meer vrij om te handelen, behoudens dan een overdracht aan bijvoorbeeld hun kinderen. Dergelijke gebieden dreigen daarmee “op slot” te gaan, waardoor verpaupering op middellange termijn op de loer ligt.

De realisatie van een woonwijk is uiteraard niet zomaar geregeld, hier gaan nog heel wat jaren van voorbereiding aan vooraf, waaronder de termijn van wijziging van het bestemmingsplan. Het is daarom van belang dat een grondeigenaar zich goed laat adviseren om de komende jaren de juiste beslissingen te kunnen blijven nemen inzake het bedrijf en het eigendom. De makelaars van AAB hebben ruime kennis van en volop ervaring met de materie ‘Wet voorkeursrecht gemeenten’, onder meer opgedaan bij de clusterprojecten Westland, Voorschoten-Leidschendam, Berkel en Rodenrijs, Oegstgeest en Den Haag.

Is uw eigendom aangewezen in het kader van de wet Wvg? Neem gerust contact op met AAB voor het plannen van een afspraak met een van de makelaars om - geheel vrijblijvend - geïnformeerd te worden over de gevolgen van Wvg en hoe hiermee om te gaan. 

Heeft u vragen of wilt u informatie opvragen?

Neem contact op
Heeft u vragen? Heeft u vragen?