Stikstofemissies: klap voor ontwikkelend Nederland na uitspraak Raad van State 14 Jun, 2019    < Terug

house

Eerder hebben wij u bericht dat stikstofemissies nog al eens problemen opleveren bij ontwikkelingen voor de glastuinbouw (https://www.aabnl.nl/nl/project/115/stikstofemissies-ook-problematisch-voor-de-glastuinbouw.html). In navolging hierop berichtte wij u over de gevolgen van een uitspraak van het Europees Hof https://www.aabnl.nl/nl/nieuws/178/stikstofemissies-maken-ontwikkelingen-in-de-glastuinbouw-nog-lastiger.html). Woensdag, 29 mei jl. heeft de Raad van State zijn uitspraak gedaan.

De uitspraak
De Raad van State heeft bepaald dat de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) niet deugd. Het PAS geeft namelijk depositieruimte uit uitgaande dat de situatie, vanwege toekomstige ontwikkelingen, uiteindelijk zal verbeteren. Dit is echter een aanname en geen zekerheid. Hierdoor is de PAS in strijd met het Europees beleid. Er is geen beroep mogelijk tegen deze uitspraak.

Wat zijn de gevolgen?
Via het PAS was geregeld dat voor sommige activiteiten, waarbij stikstofdepositie plaatsvindt, kon worden volstaan met het doen van een melding of dat zelfs dit niet nodig was. Het in gebruik hebben van stookinstallaties is hier een voorbeeld van. Nu de PAS is weggevallen, worden al deze activiteiten mogelijk vergunningsplichtig. Alleen op onherroepelijke vergunningen en overige besluiten heeft deze uitspraak geen invloed.

De provincies en het Ministerie van LNV gaan de komende tijd bekijken wat de precieze gevolgen zijn en hoe hiermee gaat worden omgegaan. Het bevoegd gezag heeft op het moment alle lopende vergunningsaanvragen tot nader order opgeschort.

Wat betekent dit voor u?
Op het moment zitten feitelijk heel veel ontwikkelingen op slot. De meeste ontwikkelingen veroorzaken immers een extra stikstofuitstoot (zoals extra verkeer of uitstoot van NOx door bijvoorbeeld een stookinstallatie). Het is nog niet bekend wanneer hier meer duidelijkheid in komt. Er zijn wel mogelijkheden middels een passende beoordeling, eventueel in combinatie met herstelmaatregelen. Maar dit wordt een vrij omslachtig proces. Voor veel projecten wordt daarom gewacht op een oplossing vanuit het Ministerie.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet om u te kunnen blijven adviseren.

Vervolg
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Henk van Koppen, bereikbaar op:
Telefoonnummer: 0174 - 637 637
E-mail: h.vankoppen@aabnl.nl

Als u deze melding afsluit of deze website verder bezoekt, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Lees hier meer erover. Akkoord

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies beschadigen uw computer niet en maken geen inbreuk op uw privacy.
Er zijn diverse soorten cookies. Voor de functionele en technische cookies is geen toestemming vereist. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de website of ter verbetering ervan. U kunt denken aan inloggegevens of het plaatsen van een product in een winkelmandje (hetgeen niet voor deze website van toepassing is). De functionele en technische cookies worden ook wel gezien als noodzakelijke cookies.

Er zijn ook analytische cookies welke wij wel gebruiken. Dit heeft betrekking op de gegevensverzameling via Google Analytics. Hiermee krijgen wij inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Met Google Analytics is een verwerkersovereenkomst van toepassing en wij hebben Google expliciet geen goedkeuring gegeven voor het gebruik van uw gegevens ten behoeve van derden of Google zelf. De advertentie- en remarketingopties hebben wij uitgeschakeld (deze zijn bijvoorbeeld nodig voor AdWords). Daarnaast hebben wij uw IP adres geanonimiseerd.

Het is mogelijk om cookies uit te schakelen en/of te verwijderen. De informatie hierover en welk stappenplan u dient te volgen, vindt u terug via de website van Consumentenbond https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen