Stikstofdepositie: huidige mogelijkheden en kansen 23 Jan, 2020    < Terug

house

Eerder hebben wij u regelmatig bericht over de stand van zaken ten aanzien van stikstofdepositie. In het meest recente bericht brachten wij u ervan op de hoogte dat intern en extern salderen, onder voorwaarden, weer mogelijk was (zie artikel). Voor de details verwijzen wij u graag naar dit bericht. 

Middels dit bericht willen wij u op de hoogte stellen van de stand van zaken ten aanzien van stikstofdepositie. Ook geven we een doorkijk naar de voorziene ontwikkelingen op dit gebied.

Projecten met een geringe uitstoot
Indien de stikstofdepositie niet boven de grens van 0,005 mol/ha/jaar uitkomt, wordt deze als ‘nul’ gezien. Dit is enerzijds afhankelijk van de hoeveelheid stikstof (NOx en/of NH3) dat wordt uitgestoten en anderzijds de afstand tot Natura 2000-gebieden. Verder actie is dan niet nodig. Voor eventuele controles is het wel verstandig de berekening te bewaren.

Nieuwe drempelwaarde(s)
De overheid wil een nieuwe drempelwaarde invoeren waaronder geen vergunning nodig is. Voorheen was deze 0,05 mol/ha/jaar. Zoals het ernaar uitziet wordt per regio/Natura 2000-gebied een drempelwaarde vastgesteld. De hoogte van de drempelwaarde is afhankelijk van de huidige staat van het desbetreffende gebied. Nieuwe drempelwaardes worden op zijn vroegst het tweede kwartaal van 2020 verwacht.

Salderen
Als de depositie te hoog is, kan een project in het merendeel van de gevallen alleen doorgaan als deze toename wordt gecompenseerd. Opties hiervoor zijn intern en/of extern salderen. Voor details verwijzen wij u graag naar ons eerdere artikel. Inmiddels zijn er wel weer een aantal ontwikkelingen op dit gebied:
- Sinds 13 december jl. hebben alle provincies, met uitzondering van Friesland, eenduidige beleidsregels voor intern en extern salderen vastgesteld.
- Naar verwachting is het vanaf 1 februari a.s. ook mogelijk om extern te salderen met veehouderijen.

Bestaande/gerealiseerde situaties
Toen het PAS nog van kracht was, kwam de depositie van veel (glastuinbouw)bedrijven niet boven de oude drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jaar uit. Een natuurvergunning of melding was daarom niet nodig. Met het wegvallen van de PAS voldoen veel van deze bedrijven echter niet meer aan de huidige regels. Minister Schouten heeft aangegeven dat deze situaties gelegaliseerd gaan worden. De concrete uitvoering hiervan ligt bij de provincies. Het is nog niet bekend hoe één en ander wordt aangepakt en wanneer het gereed is.

Vanuit Glastuinbouw Nederland is het advies gekomen om de stikstofdepositie van dergelijke situaties te laten vaststellen om deze gelegaliseerd te krijgen. Overigens hoeft een situatie niet per sé (volledig) gerealiseerd te zijn om hiervoor in aanmerking te komen.

Wat betekent dit voor mij?
Heeft u plannen voor nieuwbouw of uitbreiding, dan is het belangrijk om de stikstofdepositie hiervan vast te stellen. Dit kan vertragingen voorkomen dan wel beperken. Op basis van de recente ontwikkelingen zijn de mogelijkheden voor het realiseren van projecten weer toegenomen.

Ook voor bestaande situaties of projecten die reeds (deels) in uitvoering zijn, is het zinvol om de stikstofdepositie vast te stellen in het kader van legalisatie. Een gelegaliseerde situatie maakt het ook een stuk makkelijker om intern of extern te kunnen salderen.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden/kansen. Neem hiervoor contact met ons op.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en hebben regelmatig contact met o.a. provincies om u te kunnen blijven adviseren!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Henk van Koppen, bereikbaar op:
Telefoonnummer: 0174 - 637 637
E-mail: h.vankoppen@aabnl.nl

Bron afbeelding: RIVM

Als u deze melding afsluit of deze website verder bezoekt, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Lees hier meer erover. Akkoord

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies beschadigen uw computer niet en maken geen inbreuk op uw privacy.
Er zijn diverse soorten cookies. Voor de functionele en technische cookies is geen toestemming vereist. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de website of ter verbetering ervan. U kunt denken aan inloggegevens of het plaatsen van een product in een winkelmandje (hetgeen niet voor deze website van toepassing is). De functionele en technische cookies worden ook wel gezien als noodzakelijke cookies.

Er zijn ook analytische cookies welke wij wel gebruiken. Dit heeft betrekking op de gegevensverzameling via Google Analytics. Hiermee krijgen wij inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Met Google Analytics is een verwerkersovereenkomst van toepassing en wij hebben Google expliciet geen goedkeuring gegeven voor het gebruik van uw gegevens ten behoeve van derden of Google zelf. De advertentie- en remarketingopties hebben wij uitgeschakeld (deze zijn bijvoorbeeld nodig voor AdWords). Daarnaast hebben wij uw IP adres geanonimiseerd.

Het is mogelijk om cookies uit te schakelen en/of te verwijderen. De informatie hierover en welk stappenplan u dient te volgen, vindt u terug via de website van Consumentenbond https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen