Actueel

Aangepaste rekentool stikstofdepositie beschikbaar

16 SEP, 2019 Aangepaste rekentool stikstofdepositie beschikbaar

Eerder hebben wij u regelmatig bericht over de stand van zaken ten aanzien van stikstofdepositie. Het meest recente bericht betrof de invloed van de uitspraak van de Raad van State waardoor feitelijk heel veel ontwikkelingen op slot zijn komen te zitten (zie artikel). In navolging hierop zou op korte termijn de rekentool AERIUS worden aangepast en zou een beleidskader worden vastgesteld voor onder andere salderen. Dit alles vooruitlopend op het vaststellen van beleid ter vervanging van de PAS wat uiterlijk voor de zomer van 2020 op de planning staat.

De huidige voortgang
Vandaag is de aangepaste versie van AERIUS beschikbaar gekomen. Dit zou oorspronkelijk 8 augustus jl. gebeuren, maar vanwege technische problemen is dit uitgesteld. De wijzigingen betreffen:
-   Alle zaken gerelateerd aan de PAS zijn verwijderd.
-   De oude drempelwaarde (0,05 mol/ha/jaar) is vervangen door een nieuwe waarde van 0,005 mol/ha/jaar. Concentraties hieronder worden als ‘0,00’ weergegeven.

Wat betekent dit voor mijn project?
Sinds de uitspraak van de Raad van State betrekken veel gemeentes stikstofdepositie bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning, met name bij nieuwbouw. Voorheen was dit niet het geval. Nu AERIUS weer beschikbaar is, kan de (afname aan) stikstofdepositie beter worden onderbouwd als antwoord op vragen vanuit de bevoegde gezagen.

Wat moet er nog gebeuren?
De volgende stap is het vaststellen van een beleidskader vooruitlopend op vervangend beleid voor de PAS. Specifiek betreft dit een kader voor intern salderen, extern salderen, passende beoordeling en de ADC toets. In haar brief van 13 september jl. geeft Carola Schouten aan dat uiterlijk begin oktober afspraken worden gemaakt tussen bevoegde gezagen over de regels voor intern salderen. Voor extern salderen en de ADC-toets hebben de bevoegde gezagen afgesproken dat hiervoor tijdelijk geen toestemming wordt verleend voor nieuwe plannen en projecten.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet om u te kunnen blijven adviseren!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Henk van Koppen, bereikbaar op:
Telefoonnummer: 0174 - 637 637
E-mail: h.vankoppen@aabnl.nl

Bron afbeelding: RIVM

Heeft u vragen of wilt u informatie opvragen?

Neem contact op
Heeft u vragen? Heeft u vragen?