Aangepaste rekentool stikstofdepositie beschikbaar 16 Sep, 2019    < Terug

house

Eerder hebben wij u regelmatig bericht over de stand van zaken ten aanzien van stikstofdepositie. Het meest recente bericht betrof de invloed van de uitspraak van de Raad van State waardoor feitelijk heel veel ontwikkelingen op slot zijn komen te zitten (zie artikel). In navolging hierop zou op korte termijn de rekentool AERIUS worden aangepast en zou een beleidskader worden vastgesteld voor onder andere salderen. Dit alles vooruitlopend op het vaststellen van beleid ter vervanging van de PAS wat uiterlijk voor de zomer van 2020 op de planning staat.

De huidige voortgang
Vandaag is de aangepaste versie van AERIUS beschikbaar gekomen. Dit zou oorspronkelijk 8 augustus jl. gebeuren, maar vanwege technische problemen is dit uitgesteld. De wijzigingen betreffen:
-   Alle zaken gerelateerd aan de PAS zijn verwijderd.
-   De oude drempelwaarde (0,05 mol/ha/jaar) is vervangen door een nieuwe waarde van 0,005 mol/ha/jaar. Concentraties hieronder worden als ‘0,00’ weergegeven.

Wat betekent dit voor mijn project?
Sinds de uitspraak van de Raad van State betrekken veel gemeentes stikstofdepositie bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning, met name bij nieuwbouw. Voorheen was dit niet het geval. Nu AERIUS weer beschikbaar is, kan de (afname aan) stikstofdepositie beter worden onderbouwd als antwoord op vragen vanuit de bevoegde gezagen.

Wat moet er nog gebeuren?
De volgende stap is het vaststellen van een beleidskader vooruitlopend op vervangend beleid voor de PAS. Specifiek betreft dit een kader voor intern salderen, extern salderen, passende beoordeling en de ADC toets. In haar brief van 13 september jl. geeft Carola Schouten aan dat uiterlijk begin oktober afspraken worden gemaakt tussen bevoegde gezagen over de regels voor intern salderen. Voor extern salderen en de ADC-toets hebben de bevoegde gezagen afgesproken dat hiervoor tijdelijk geen toestemming wordt verleend voor nieuwe plannen en projecten.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet om u te kunnen blijven adviseren!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Henk van Koppen, bereikbaar op:
Telefoonnummer: 0174 - 637 637
E-mail: h.vankoppen@aabnl.nl

Bron afbeelding: RIVM

Als u deze melding afsluit of deze website verder bezoekt, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Lees hier meer erover. Akkoord

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies beschadigen uw computer niet en maken geen inbreuk op uw privacy.
Er zijn diverse soorten cookies. Voor de functionele en technische cookies is geen toestemming vereist. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de website of ter verbetering ervan. U kunt denken aan inloggegevens of het plaatsen van een product in een winkelmandje (hetgeen niet voor deze website van toepassing is). De functionele en technische cookies worden ook wel gezien als noodzakelijke cookies.

Er zijn ook analytische cookies welke wij wel gebruiken. Dit heeft betrekking op de gegevensverzameling via Google Analytics. Hiermee krijgen wij inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Met Google Analytics is een verwerkersovereenkomst van toepassing en wij hebben Google expliciet geen goedkeuring gegeven voor het gebruik van uw gegevens ten behoeve van derden of Google zelf. De advertentie- en remarketingopties hebben wij uitgeschakeld (deze zijn bijvoorbeeld nodig voor AdWords). Daarnaast hebben wij uw IP adres geanonimiseerd.

Het is mogelijk om cookies uit te schakelen en/of te verwijderen. De informatie hierover en welk stappenplan u dient te volgen, vindt u terug via de website van Consumentenbond https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen